MYRSTACKEN är en annonsspalt i Hufvudstadsbladet som koordineras av EBUF och publiceras om onsdagar på kultursidorna, ca 30-35 gånger per år.

Bokningar av annonsutrymme för följande år görs föregående år i december via EBUF. I mån av möjlighet kan annonser också emottas under pågående period.

Om din organisation/förening vill vara med och informera i Myrstacken, med t ex programinfo, kallelser till årsmöten etc, så kontakta EBUF:s t.f. verksamhetsledare Camilla Martin, 050 406 4244, så får du mer information.