Nedsatt deltagaravgift och friplatser

EBUF erbjuder möjligheten att få nedsatt deltagaravgift eller en avgiftsfri plats på EBUF:s läger eller i EBUF:s klubbar. För att få en nedsatt avgift (50%) eller en fri plats (100 %) bör man skicka en skriftlig ansökan där man motiverar behovet av nedsatt avgift eller en avgiftsfri plats. Texten bör innehålla en kort beskrivning över bruttoinkomster samt andra eventuella omständigheter som anförs till stöd för ansökan. Ansökan bör dock göras före deltagaravgiften förfaller. Förbundets verksamhetsledare behandlar ansökan konfidentiellt och ger beslut över e-post.  
 
Observa att vi inte automatiskt beviljar friplatser för hela årets läger, utan man måste ansöka om det skilt för varje läger. För sommarlägren kan man skicka en ansökan för de läger man anmält barnet till. 
 
Vid frågor kan man kontakta EBUF:s verksamhetsledare Martina Gardberg martina.gardberg@ebuf.org, 050 406 4244. 
 
Friplatser och nedsatta deltagaravgifter möjliggörs tack vare understöd av Brita Maria Renlunds stiftelse.