EBUF:s styrelse år 2020


Ordförande:

Sjöroos Maria

Ordinarie ledamöter / ersättare och medlemsförening

Granvik Karen / Björkstén Robert MNUF - Mattbynejdens uf
Åsa Laukonlinna / Andreas Nygård, EVUF - Esbo västra uf
Charlotta Kanerva  / Grenman Olle, FUF - Fallåker uf
Johanna Kattelus / Richard Sederholm, GUAF - Gammelgård ungdoms- och allmogeförening
Österberg Leif / Back Henrik, HVA - Hembygdens Vänner i Alberga
Kjell Holmström, NNN - Föreningen för Nytta och Nöje i Noux /
Lindfors Siv, SViE - Skärgårdens Vänner i Esbo
Emilia Kellokoski / Lotta Olkkonen,  SöSv - Uf Södrik Svenskar
Bob Johansson  / Almark Björn, Logen - Logen i Gröndal UF