EBUF:s styrelse år 2022


Ordförande:

Sjöroos Maria

Ordinarie ledamöter / ersättare och medlemsförening

Granvik Karen / Björkstén Robert MNUF - Mattbynejdens uf
Åsa Laukonlinna / Andreas Nygård, EVUF - Esbo västra uf
Camilla Hemming  / Grenman Olle, FUF - Fallåker uf
Richard Sederholm / Johanna Kattelus , GUAF - Gammelgård ungdoms- och allmogeförening
Back Henrik / Österberg Leif, HVA - Hembygdens Vänner i Alberga
Kjell Holmström, NNN - Föreningen för Nytta och Nöje i Noux / Robin Laurén, Finns sommarteater
Julia Lydén / Nina Kilpeläinen,  SöSv - Uf Södrik Svenskar
Bob Johansson  / Björn Almark, Logen - Logen i Gröndal UF