Behandling av personuppgifter

Esbobygdens ungdomsförbund (EBUF) agerar enligt EU:s dataskyddsförordning. EBUF har egna interna riktlinjer för hur vi arbetar i olika dataskyddssituationer. I EBUF:s verksamhet har vi beaktat personuppgiftsskyddet i alla aktiviteter. Våra anställda instrueras i säker behandling av personuppgifter, personuppgifterna lagras ordentligt på de platser de förvaras på, tillgängliga molntjänster och andra tjänster som tillhandahålls av en tredje part har anskaffats med ett säkerhetsperspektiv i åtanke och behandlas endast av de som har rätt att göra det.

För alla EBUF:s register finns en dataskyddsbeskrivning. Du kan bekanta dig med dataskyddsbeskrivningen för lägerverksamheten här och för Teaterskolans verksamhet här.