Esbo Lucia

Esbo Lucia är en tradition i Esbo, som berör både svenska, tvåspråkiga och finskspråkiga invånare på de platser där lucia framträder. Det officiella luciafirandet i Esbo är i första hand ett socialt evenemang som helt konkret sprider värme, glädje och gemenskap för så många människor som möjligt, t.ex. år 2022 uppträdde luciaföljet för ca 3 000 personer. I samband med lucias besök görs, där det är möjligt, en insamling av penningmedel som i sin helhet går till ett förutbestämt socialt välgörande ändamål.

Esbobygdens ungdomsförbund (EBUF) har svarat för luciafirandet i Esbo sedan år 1980. Fram till år 1992 kallades firandet för Esbobygdens lucia, men sedan luciafirandet på 1990-talet blev allt populärare ville förbundet befästa sin roll i luciafirandet och ändrade namnet till Esbo Lucia.

Tidigare valdes Esbo Lucia bland flickorna i Esbobygdens Musikskolas, senare Musikinstitutet Kungsvägens, körer eller bland solosångseleverna. Lucias tärnor och stjärngossar har också i huvudsak kommit därifrån. Vi har nu valt att öppna upp Esbo Lucia med följe för alla som är intresserade! Alla som vill vara med om något fantastiskt, och med hjälp av sång sprida ljus och glädje till de som behöver det mest när det är som mörkast i vårt land, är välkomna med! Anmälan till Esbo Lucias följe sker på ebuf.blankett.fi.

Ansökan till att bli Esbo Lucia 2023 skickas som ett e-mail till EBUF:s luciamamma, Sandra Aspelin, sandra@ebuf.fi. Det egentliga valet fattas sedan av EBUF:s styrelse. I valet av lucia har man prioriterat kandidatens personlighet, utstrålning och sångförmåga. Man har också prioriterat lite äldre flickor, oftast runt 18–20 år. De yngsta har varit 17 år när de valts till uppdraget men våga söka även om du är yngre eller äldre och känner att du vill göra detta! Det blir runt 30 uppträdanden under en kort och intensiv men rolig säsong, i de mest varierande sammanhang. Våga ta chansen att bli vår ljusbringare denna vinter!

EBUF har aldrig tagit betalt för Esbo Lucias besök, inte heller något inträde till kröningsfesten. De frivilliga bidrag som inbetalts till luciainsamlingen har under åren gått till förmån för bl.a. Medi-Heli, olika kriskassor, skolelever med särskilda behov, barnavdelningarna på Jorvs sjukhus, hörsel- och synskadade, DUV, sjukhusclownerna, olika barnhem och det Nya Barnsjukhuset.

I Esbo Lucias besöksprogram har ingått bl.a. Aurorahemmet, Jorvs sjukhus, olika servicehem, äldreboenden, daghem, veteran- och pensionärsfester, högmässa i Esbo domkyrka samt Esbo sångkörs konsert. Esbo Lucia är också en del av Esbo stads Kulturkedja. Esbo Lucia medverkar naturligtvis alltid på Musikinstitutet Kungsvägens julkonsert. 

Esbo Lucias körövningar ordnas i samarbete med Svenska Folkskolans Vänner.