Esbo Lucia

Esbo Lucia är en tradition i Esbo, som berör både svenska, tvåspråkiga och finskspråkiga invånare på de platser där lucia framträder. Det officiella luciafirandet i Esbo är i första hand ett socialt evenemang som helt konkret skall sprida värme, glädje och gemenskap för så många människor som möjligt, t.ex. år 2014 uppträdde luciaföljet för ca 3 000 personer. I samband med lucias besök görs, där det är möjligt, en insamling av penningmedel som i sin helhet går till ett förutbestämt socialt välgörande ändamål.

Esbobygdens ungdomsförbund (EBUF) har svarat för luciafirandet i Esbo sedan år 1980. Fram till år 1992 kallades firandet för Esbobygdens lucia, men sedan luciafirandet på 1990-talet blev allt populärare ville förbundet befästa sin roll i luciafirandet och ändrade namnet till Esbo Lucia.

EBUF har gått in för att inte göra ett offentligt val av Esbo Lucia, utan lucia har under åren valts bland flickorna i Esbobygdens Musikskolas, senare Musikinstitutet Kungsvägens körer eller bland solosångseleverna. Lucias tärnor och stjärngossar har också i huvudsak kommit därifrån. Med facit på hand kan man säga att det här har visat sig vara en bra väg. Det har garanterat en välsjungande grupp som känt varandra från tidigare, som haft en viss vana att uppträda och som har kunnat lite mer avancerade sångarrangemang. Det här har gjort att Esbo Luciafölje ofta lovordats som det mest välsjungande i regionen. Med hjälp av den person- och sakkunskap som lärarna inom MIK innehar har man lyckats vaska fram lämpliga kandidater varje år. Det egentliga valet fattas sedan av EBUF:s styrelse. I valet av lucia har man prioriterat kandidatens personlighet, utstrålning och sångförmåga. Utseendet har inte spelat någon roll. Man har också prioriterat lite äldre flickor, oftast runt 18–20 år. De yngsta har varit 17 år när de valts till uppdraget. Runt 30 uppträdanden under en kort och intensiv säsong, i de mest varierande sammanhang, ställer stora krav på den som är frontfiguren för hela luciatåget. Då är det till fördel att den som axlar uppdraget har lite mer livserfarenhet än vad man har i de yngre tonåren, så att man förmår ge ut av sig själv och också själv kan njuta av uppdraget. Samtidigt är lucia också en ledare för hela sitt följe som förutsätts sitta inne med lite mer sångmässiga kunskaper.

EBUF har aldrig tagit betalt för Esbo Lucias besök, inte heller något inträde till kröningsfesten. De frivilliga bidrag som inbetalts till luciainsamlingen har under åren gått till förmån för bl.a. Medi-Heli, olika kriskassor, skolelever med särskilda behov, barnavdelningarna på Jorvs sjukhus, hörsel- och synskadade, DUV, sjukhusclownerna, olika barnhem och det Nya Barnsjukhuset.

I Esbo Lucias besöksprogram har ingått bl.a. Aurorahemmet, Jorvs sjukhus, olika servicehem, äldreboenden, daghem, veteran- och pensionärsfester samt manskören Manifestums konsert i Esbo. Sedan några år tillbaka ingår Esbo Lucia även i Esbo stads satsning Kulturkedjan. Esbo Lucia medverkar naturligtvis alltid på Musikinstitutet Kungsvägens julkonsert. 

Esbo Lucias körövningar ordnas i samarbete med Svenska Folkskolans Vänner.