Info för föräldrar 

Teaterskolan i Esbo

Teaterskolan i Esbo drivs av Esbobygdens ungdomsförbund (EBUF). Teaterskolans verksamhet är riktad till alla teaterintresserade och undervisningen följer den grundläggande konstundervisningens läroplan. Verksamhetens syfte är att via drama- och teateruttryck ha det roligt, våga utmana oss i det sceniska uttrycket, och använda oss av vår fantasi och kreativitet som stöder det livslånga lärandet.

Välkommen med i Teaterskolan i Esbos verksamhet!


Grundläggande teaterverksamhet

Vill du prova på hur det är att spela teater? Kom med och ha det roligt i EBUF:s teatergrupper! EBUF erbjuder grundläggande konstundervisning i teaterkonst på svenska enligt den allmänna läroplanen.

Teatergrupperna är avsedda för alla teaterintresserade barn i åldern 7–18 år. Vi lär oss teaterkonstens grunder med hjälp av olika teater- och dramaövningar. Vi lär oss återberätta samt agera på scenen. Vi brukar röra på oss och låta fantasin flöda. Ingen tidigare erfarenhet behövs. 

De förberedande grupperna med elever i åk 1–2 avslutar läsåret med ett uppträdande på vårterminen. Teatergrupperna med elever i åk 3–6 (gemensamma studier) och elever i åk 7–9 (temastudier) framför en kort demo under höstterminen och arbetar under läsåret med scenframställningar som presenteras under vårterminen.


Teaterskolan i Esbos kontaktuppgifter 

Esbobygdens ungdomsförbund rf (EBUF)
Karaängsvägen 4B, 02610 Esbo
Tel: +358 50 406 4244

Verksamhetsledare
Martina Gardberg
+358 50 406 4244
martina.gardberg@ebuf.org

EBUF:s kansli ansvarar för anmälningar, fakturering och andra administrativa ärenden. I övriga ärenden vänligen kontakta teatergruppens ansvariga lärare. 

Teaterlärare 
Petra Norrgård
+358 45 783 361 91
ebufteaterskola@gmail.com

Teaterlärare
Nina Tikkanen
+358 40 719 0590 
nina.tikkanen@hotmail.com 

Anmälan till improvisationskvällarna görs till ebufteaterskola@gmail.com
 

Anmälan till verksamheten

Vänligen anmäl ert barn till teatergruppen via den elektroniska anmälningslänken som finns här. Varje elev har chansen att prova på teaterverksamheten en gång kostnadsfritt, men anmäl gärna barnet på förhand, eller meddela dragaren att barnet kommer och provar på verksamheten så att vi vet att barnet är på kommande.

Barnet anmäls automatiskt till hela läsåret, dvs. till både höst-och vårterminen. Ifall ert barn önskar sluta efter en termin kan ni meddela detta till den ansvarige teaterläraren eller EBUF:s verksamhetsledare.

Det är möjligt att komma med i verksamheten under påbörjat verksamhetsår.


Försäkring

Ditt barn är försäkrat under klubbtiden, samt till och från verksamheten via Fennia. Observera dock att barnens egna telefoner, glasögon mm. är på eget ansvar. Närmare information om försäkringen fås av EBUF.s verksamhetsledare. Kubbförsäkringen träder i kraft i samband med anmälningen - därmed måste alla barn som deltar vara anmälda.
 

Terminsavgifter 

Förberedande teaterverksamhet för elever i åk 1–2, 65 € per termin (60 min)
Gemensamma studier och temastudier för elever i åk 3 uppåt, 95 € per termin (90 min). Syskonrabatt 10%.

Höstterminen faktureras i början av oktober och vårterminen i februari.  


Verksamhetsperiod 2023–2024 

Höstterminen 2023
Verksamhet vecka 34/35–48. Paus vecka 42 under höstlovsveckan.  

Vårterminen 2024
Verksamheten vecka 2 (i uf-hus) / vecka 3 (i skolor) till vecka 16. Paus vecka 8 på sportlovet.


Teaterverksamheten

Teaterverksamhet för elever i åk 1–2
Teater med förberedande verksamhet I den förberedande verksamheten får eleverna på ett lekfullt sätt stiga in i teaterns magiska värld. Verksamheten sker i elevernas egen skola och ger därmed eleverna en möjlighet att utöva sin hobby i en trygg och bekant miljö. Undervisningen följer den allmänna läroplanen för konstundervisning. Om eleverna känner sig bekväma så uppträder de för en liten publik under vårterminen.

Teaterverksamhet för elever i åk 3–6
Teater med gemensamma- och temastudier Gemensamma studier och temastudier erbjuds för elever som är längre hunna i teaterverksamheter. Verksamheten sker i elevernas skolor eller i uf-hus i Esbo. Verksamheten är öppen för alla elever. Undervisningen följer den allmänna läroplanen för konstundervisning. Eleverna uppträder med en kort demo under höstterminen. Scenframställningsarbetet påbörjas under höstterminen, resultatet framförs under våren. 

Teaterverksamhet för elever i åk 7–9
Teater med gemensamma- och temastudier Gemensamma studier och temastudier erbjuds för elever som är längre hunna i teaterverksamheter. Verksamheten sker i uf-hus i Esbo. Verksamheten är öppen för alla elever. Eleverna uppträder med en kort demo under höstterminen. Scenframställningsarbetet påbörjas under höstterminen, resultatet framförs under vårterminen.  

Undervisningsplatser

Bemböle skola
Kungsvägen 1, 02740 Esbo
Utrymme: Lottas klassrum

Lagstads skola
Esbogatan 7, 02770 Esbo
Utrymme: 

Karamalmens skola
Karaängsvägen 4, 02610 Esbo
Utrymme: Gymnastiksalen 

Kungsgårdsskolan
Hans Westerlundsvägen 7, 02780 Esbo
Utrymme:

Vindängens skola
Utrymme:

Smedsby skola
Gammelstens 5, 02750 Esbo
Utrymme:

Uf-huset Thorstorp      
Gamla Landvägen 12, 02600 Esbo

Uf-huset Valhalla
Valhallavägen 14, 02780 Esbo


Improkvällar

Improkvällarna är avsedda för teaterintresserade barn i åldern 9–18 år som vill pröva på improvisationsteaterns magi. Improkvällarna skapar spontan teater med hjälp av roliga teaterlekar med skrattgaranti. De är även möjligt att komma som publik om man inte vågar uppträda. Teaterskolans lärare står för improkvällarnas program. Närmare information och datum för läsårets improkvällar kan du läsa här.Teaterläger

Teaterskolan i Esbo ordnar teaterläger för elever i åldern 9–12 på sommaren. Närmare information om lägret finns att läsa i februari på hemsidan.


Bra att komma ihåg 

  • Se till att ha era kontaktuppgifter uppdaterade så att ledaren får kontakt med er i nödfall.

  • Meddela teatergruppens lärare om ditt barn är sjuk eller inte kan delta i träffen.

  • Gå igenom teaterverksamhetens regler med barnet innan första träffen

  • Förse ert barn med ett hälsosamt mellanmål som kan ätas innan så att barnet orkar med teateraktiviteterna.

  • Se till att barnet har slittåliga kläder som det är bekvämt att röra sig i