Delta i Esbo Lucias insamling

Esbo Lucia samlar i år in pengar som oavkortat går till föreningen Stationens Barn rf till förmån för deras Walkers-verksamhet (primärt insamlingsmål) och Friends-verksamhet (sekundärt insamlingsmål). Mer om deras verksamhet nedan.

Såhär deltar du i insamlingen

Donera en valfri summa till EBUF:s Luciainsamlingskonto:

FI70 4055 0017 1460 81

Kontoinnehavare: Esbobygdens ungdomsförbund rf
Referensnummer: 13123

Ett stort tack för din donation!

Information om insamlingen

Insamlingen pågår 1.12.2023-29.2.2024.
Anordnare av småskalig insamling: Esbobygdens ungdomsförbund.
Insamlingsnummer för småskalig insamling: RA/2023/1330
Ytterligare info: Esbobygdens ungdomsförbund, Camilla Martin, ebuf@ebuf.org, tel. 050 406 4244

Information om Luciainsamlingsmålen 2023

I Walkersverksamheten erbjuds de unga trygga ställen att mötas där frivilliga vuxna verkar vid sidan om professionella inom ungdomsarbetet. Utöver ungdomscaféer eller mötesplatser verkar Walkersbussen, en buss som konverterats till ungdomscafé, i huvudstadsregionens förorter. Utanför huvudstadsregionen verkar dessutom fem Walkersbilar, d.v.s. fritidsfordon som konverterats till mötesplatser.

Stationens Barn r.f. verkar som nationell bakgrundsgemenskap för alla Walkers. Organisationen upprätthåller Walkers Helsingfors (Urho Kekkonens gata) och Walkersbussen i huvudstadsregionen. Övriga Walkers samt Walkersbilarnas praktiska verksamhet ansvarar den lokala bakgrundsgemenskapen för, såsom kommunen, församlingen eller en aktör inom tredje sektorn. Under våren 2021 växer de fast medverkande orternas antal från åtta till elva då verksamhet inleds i Kuopio, Lahtis och Nyslott.

Med Friendsverksamheten som stöder det psykiska välbefinnandet förstärks förmågan att samverka och hantera känslor samt förmågan att klara sig i vardagen. Programmet, som bottnar i en kognitiv och beteendemässig referensram, och som framskrider systematiskt, lär ut förmåga att identifiera och hantera känslor, förmåga att bruka positiva tankemodeller samt nya sätt att hantera situationer som framkallar oro eller rädsla. Programmet förhindrar, enligt forskning, förekomsten av ångest och depression.Friendsprogrammet kan man nyttja i bland annat daghem, skolor, ungdomsarbete och inom hälsovården i arbetet med grupper och på individuell nivå. Programmet är diversifierat enligt ålderskategorier: Fun Friends för 4–8åringar, barnens Friends för 9–12åringar, ungas Friends för 13–16åringar och vuxnas Friends för över 16åringar samt föräldrar i barnfamiljer.

Mer information om Stationens Barn rf: www.asemanlapset.fi/sv

Jessica Tunn är Esbo Lucia 2023

Esbo Lucia 2023 är Jessica Tunn. Jessica är 24 år gammal och studerar till lärare inom småbarnspedagogik vid Helsingfors Universitet. Hon har alltid tyckt om att sjunga. 

– Jag tror att jag på riktigt sjöng före jag pratade, det brukar i alla fall min familj säga. Sången ligger mig mycket varmt om hjärtat.  

Jessica har studerat sång vid Lärkkulla folkakademi och har uppträtt i bland annat duon, kvartetter och musikaler. Hon var också med i Voice of Finland år 2020. Just nu tar hon sånglektioner på distans med Gabi Talvan från Storbritannien. 

– Man kan till och med säga att sången räddade mitt liv. Det fanns en tid då jag mådde väldigt dåligt men via sången lyckades jag hitta tillbaka till glädjen och ljuset igen. Jag ser fram emot att som Esbo Lucia få förmedla hopp och glädje samt ge ljusglimtar till andra som behöver det. 

Esbobygdens Ungdomsförbund ordnar i år kröningsfesten tillsammans med Esbo stad, Esbo Arbis samt Esbo spelmanslag i Vindängensalen i Hagalund söndagen 3 december kl. 14. Vid kröningen uppträder förutom Luciaföljet bl.a. Esbo Lucia 2022 Lene Murtomäki och Alberga skolas kör. Inträdet är fritt, men för trakteringen uppbärs en frivillig avgift som går till den årliga luciainsamlingen i Esbo. I år går insamlingen till förmån för Stationens barn r.f. som jobbar för att främja en trygg uppväxt för barn och unga, för familjers välbefinnande och för att bekämpa marginalisering. Esbo Lucia 2023 Jessica Tunn kröns av Esbo stads Svenska bildningstjänsters utvecklingschef Ida Stolt-Haglund.

Lucia med sitt följe fortsätter att sprida ljus och glädje med ungefär 30 framträdanden i Esbo med omnejd under tiden 4-19.12.2023. Förutom på kröningen kan du bl.a. se Esbo Lucia uppträda på högmässa i Esbo domkyrka 17.12. kl. 12.15, på Esbo sjukhus 13.12. kl. 14.00, på Tomtestigen i Furubacka 10.12. kl. 18.00 och på Jorvs sjukhus 18.12. kl. 9.00. Esbo Lucia uppträder också på serviceboenden, daghem ock bibliotek runt om i Esbo. Jessica är den 44:e officiella lucian i Esbo. 

Esbo Lucia arrangeras av Esbobygdens ungdomsförbund rf och luciaövningarna ordnas i samarbete med Svenska Folkskolans vänner.