Vill du bli Esbo Lucia 2023?

Nu har du chansen att bli 44:e Esbo Lucia och vara med om något fantastiskt! Det är en chans att med din sång få sprida ljus och glädje till de som behöver det mest när det är som mörkast i vårt land.

Esbo Lucia är en över 40 årig tradition. I år uppträder Lucia och hennes följe ca. 20 gånger runtom i Esbo under tiden 4-20.12.2022. 

Övningar kommer att ske på tisdagar kl.18-19.30 från och med 3.10. Plats meddelas senare. Det blir allt som allt 8 stycken övningar. Körledare: Thilia Tamminen. 

Går du i Mattlidens gymnasium så kan du få en hel eller halv kurs tillgodo.

Kröningen sker 3.12. i Vindängensalen i Esbo. 

Skicka in din ansökan till sandra@ebuf.org och berätta varför du vill bli nästa Esbo Lucia, om du har någon koppling till Esbo, namn, ålder, sångbakgrund och bifoga en kort video där du sjunger (max en minut).

För eventuella frågor kontakta: Sandra Aspelin, sandra@ebuf.org, 040 510 3345.

Vill du sjunga tillsammans med Esbo Lucia?

Esbo Lucia klarar sig inte utan sina tärnor och stjärngossar! Alla ni som vill sjunga och sprida ljus och glädje är välkommen med!

Esbo Lucia är en över 40 årig tradition. I år uppträder Lucia och delar av hennes följe ca. 20 gånger runtom i Esbo under tiden 4-20.12.2023. Du behöver bara binda dig till högst 5 uppträdanden.

Övningar kommer att ske på tisdagar kl.18-19.30 från och med 3.10. Plats meddelas senare. Det blir allt som allt 8 stycken övningar. Körledare: Thilia Tamminen.

Går du i Mattlidens gymnasium så kan du få en hel eller halv kurs tillgodo.

Anmäl ditt intresse här.

För eventuella frågor kontakta: Sandra Aspelin, sandra@ebuf.org, 040 510 3345.

Ett stort tack för ert bidrag till Esbo Lucias insamling 2022!

Esbo Lucia samlar varje år in pengar som oavkortat går ett välgörande ändamål. Esbo luciainsamling gick i år till förmån för esbobaserade föreningen Hyvä Arki ry:s matutdelning och morgonmålsverksamhet för mindre bemedlade esbobor.

Insamlingen avslutades 28.2.2023 och totalt fick insamlingen in 4 324,19 €. Ett stort tack för ditt bidrag!

Om du vill boka in Esbo Lucia för ett besök i december 2023 önskar vi att du i god tid är i kontakt med Sandra Aspelin via sandra@ebuf.org för att boka in ert besök.