Kallelse till EBUF:s vårmöte 20.8.2020 kl. 18

För att minska risken för spridningen av covid-19-epidemin kommer EBUF:s vårmöte 20.8.2020 att ske på distans genom videokonferensprogrammet Microsoft Teams.

Med stöd av lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin, som trädde i kraft 1.5.2020: 1) senareläggs mötet i förhållande till vad förbundets stadgar förutsätter, 2) mötet ordnas med deltagande genom datakommunikation och 3) deltagande i mötet förutsätter anmälan i förväg.
 
Varje förening har rätt att sända två officiella delegater till vårmötet. Dessa bör före mötets början skicka in sin förenings fullmakt. Alla andra intresserade medlemmar i lokalföreningarna är också hjärtligt välkomna att delta i mötet. Alla deltagare måste anmäla sig till mötet senast en vecka före vårmötet, 13.8.2020, till EBUF:s verksamhetsledare, martina.gardberg@ebuf.org.
 
Stadgeenliga vårmötesärenden; årsberättelser och bokslut för Esbobygdens ungdomsförbund och Musikinstitutet Kungsvägen. Godkännande av ändring i MIK:s läroplan gällande kursen Gehör 1. Stadgeändring gällande EBUF:s verksamhetsform att äga och upprätthålla Musikinstitutet Kungsvägen, förutsatt att Patent och registerstyrelsen har gett sitt utlåtande om de nya upprätthållande stiftelsens stadgar.

Esbo den 6.8.2020
Esbobygdens ungdomsförbund rf


Plats finns ännu på sommarlägren i augusti!

Det finns ännu plats på EBUF:s sommarläger på Valhalla i Köklax 10-14.8 samt på teaterlägret på Fallåker 11-13.8! Anmälningsblanketten hittas här

EBUF:s vårmöte hålls 20.8.2020.

Stadgeenliga ärenden. Välkomna!


Improkvällar för barn och ungdomar i augusti!

Onsdag 26.8 kl. 17-19 för elever i åk 3-6
Torsdag 27.8 kl. 17-19 för elever i åk 7-9
Plats: uf-huset Thorstorp i Alberga, Gamla landsvägen 12, 02650 Esbo.
 
Kom med och improvisera tillsammans med likasinnade teatertyper under ledning av teaterlärarna Petra och Nina. Skrattgaranti! Det är okej att endast komma som publik om du inte själv vågar stå på scenen.

Ta med dig din humor, en dricksmugg och något smått att äta om du vill! Vi bjuder på dricka.

Fritt inträde!

Anmäl dig gärna till ebufteaterskola@gmail.com så att vi vet hur många vi blir!


EBUF söker två ungdomar som vill sommarjobba som someambassadörer! 

EBUF är med i OP-Helsinkis kampanj Kesäduuni OP-piikkiin och söker nu två unga sommarjobbare! Mera info om kampanjen hittas på https://www.op.fi/web/op-helsinki/kesaduuni-opn-piikkiin/nuorten-haku.

Vi söker två ungdomar i åldern 15-17 år som på egen hand och med eget initiativ kan skapa en trevlig synlighet på sociala medier ur en ungdoms synvinkel. Du får själv forma jobbet så att det är trevligt för dej.

Till someambassadörens uppgifter hör bland annat att marknadsföra EBUF och ge synlighet till våra olika verksamhetsområden. EBUF vill vara aktiv på olika sociala medier och informera om verksamhetens mångfald.

Arbetet sker i juni eller augusti och arbetsperioden är två veckor. 

I arbetet så värdesätter vi:
- svenskspråkighet
- initiativtagande
- kunskap av sociala medier

Skicka in din ansökan och CV senast 19.4 till martina.gardberg@ebuf.org. Arbetsintervjuerna kommer att ske digitalt över video. 


Teaterskolan i Esbo övergår till distansundervisning

För att följa myndigheternas rekommendationer gällande risken för smittspridning av coronaviruset Covid-19 så övergår Teaterskolans verksamhet till distansundervisning. Teaterpedagogerna är i kontakt med sina grupper och skickar frivilliga övningar till eleverna.


EBUF:s vårmöte 26.3.2020 skuts fram

För att följa myndigheternas rekommendationer gällande risken för smittspridning av coronaviruset Covid-19 kommer EBUF:s vårmöte att skjutas upp till en senare tidpunkt. Föreningens medlemmar meddelas i god tid om den nya tidpunkten för vårmötet.


EBUF:s sommarläger 2020

Nu kan du anmäla dej till EBUF:s sommarläger i Esbo! Vi ordnar läger i Mattby, Köklax, Alberga och Gammelgård. Vi ordnar även ett teaterläger på Fallåker i Bemböle för elever i åk 3-6. Alla läger samt anmälningslänken hittar du här.


EBUF-Nytt 1 2020 kan nu läsas på nätet!

Du hittar tidningen här. Äldre nummer av tidningen hittar du här under fliken EBUF-Nytt. 


Kom med och improvisera tillsammans med likasinnade teatertyper med ledning av teaterlärarna Petra och Nina. Skrattgaranti!

Det är okej att endast komma som publik om du inte själv vågar stå på scenen.

Ta med dig din humor och något smått att äta om du vill! Vi bjuder på dricka men ta med en egen dricksmugg!

Fritt inträde! 


Ytterligare info: Petra Norrgård, scenkonstpedagog
Anmäl dig gärna till ebufteaterskola@gmail.com  eller till numret 040 731 4547 (Petra) så att vi vet hur många vi blir.

Arr. Esbobygdens ungdomsförbund (EBUF)


Sommarläger i Esbo juni och augusti 2020

Anmälan till EBUF:s sommarläger i Köklax och Gammelgård är nu öppen! Du hittar anmälningsblanketten här
Anmälan till teaterlägret och Alberga sommarlägren öppnar tyvärr senare men så fort som möjligt!


Sportlovsläger 17-21.2.2020 (fullsatt)

Sportlovslägret i Alberga 17-21.2.2020 är fullsatt och har en kölista. Mera info om lägret och anmälningsformuläret hittar du härKom med och improvisera tillsammans med likasinnade teatertyper med ledning av teaterlärarna Petra och Nina. Skrattgaranti!

Det är okej att endast komma som publik om du inte själv vågar stå på scenen.

Ta med dig din humor och något smått att äta om du vill! Vi bjuder på dricka men ta med en egen dricksmugg!

Fritt inträde! 


Ytterligare info: Petra Norrgård, scenkonstpedagog
Anmäl dig gärna senast måndag 4.11.2019 till ebufteaterskola@gmail.com  eller till numret 040 731 4547 (Petra) så att vi vet hur många vi blir.

Arr. Esbobygdens ungdomsförbund (EBUF)