EBUFs sommarläger 2024

För mer information om enskilda läger, gå till https://ebuf.org/sv/lager/sommarlager/
 
Den här sommaren ordnar EBUF sina traditionella dagsläger, bland annat fyra simläger, två utflyktsläger med start från Alberga och ett med start från Mattby, ett teaterläger, ett sportläger, två djurläger och en hel massa roliga dagsläger. Sommarlägren är avsedda för 7-12 åringar, förutom teaterlägret i Valhalla, sportlägret i Kameleonten, chill-lägret i Karamalmen och utflyktslägren som är avsedda för elever i åk 3-6.

Läs vänligen infon gällande det läger du önskar anmäla ditt barn till före du anmäler barnet. Du hittar även info om lägren för föräldrar här. Vänligen fyll i en blankett per barn.

Lägerplatsen bekräftas inom sju arbetsdagar till den e-post du angett, så om du inte genast får en bekräftelse så betyder det inte att barnet inte skulle få plats. 

Frågor kan riktas till koordinator Ninni Jensen på ebuf@ebuf.org eller 045 78334416. 

Anmälan öppnar 1.2.2024 kl. 9.00 på ebuf.blankett.fi

Friplatser

Tack vare understöd från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne kan EBUF erbjuda friplatser och platser till rabatterat pris till sina läger. För att ansöka om friplats behöver du skicka e-post till EBUF:s verksamhetsledare med en beskrivning över familjens bruttoinkomster samt andra eventuella omständigheter som stöd för ansökan. Ansökan bör dock göras före deltagaravgiften förfaller. Förbundets verksamhetsledare behandlar ansökan konfidentiellt. Läs mer här

Teaterskolan i Esbos scenframställningar 2024

17.4  Lekkonsulterna på Thorstorp i Alberga kl. 18
6.5    Äppelgatan 5 på Valhalla i Köklax kl. 17.30
8.5    Plast på Thorstorp i Alberga kl. 18

Det är fritt inträde till föreställningarna. Dörrarna öppnar 10 minuter innan pjäsen börjar. Varmt välkomna!

Pjäsen Plast behandlar känsliga ämnen och lämpar sig därmed inte för de yngsta i familjen.

   

 

EBUF-Nytt 1/2024

EBUF-Nytt är UF-rörelsens språkrör i Esbo. Tidningen berättar främst om de nio medlemsföreningarnas och förbundets, EBUF:s verksamhet. I nr 1 2024 kan du läsa om Finns sommarteater, sommarläger, GLU i Esbo och om Esbo Lucias upplevelser samt vilka aktiviteter just du kan ta del av på svenska inom UF-rörelsen i Esbo! 

Nu kan du läsa det färskaste numret av EBUF-Nytt på Issuu.

 

Ett stort tack för ert bidrag till Esbo Lucias insamling 2023!

Esbo Lucia samlar varje år in pengar som oavkortat går ett välgörande ändamål. Esbo Lucia 2023 samlade in pengar för Stationens Barn r.f.till förmån för deras Walkers-verksamhet (primärt insamlingsmål) och Friends-verksamhet (sekundärt insamlingsmål).

Insamlingen avslutades 29.2.2024 och totalt fick insamlingen in 3 005,64 €. Ett stort tack för ditt bidrag!

Om du vill boka in Esbo Lucia för ett besök i december 2024 önskar vi att du i god tid är i kontakt med Sandra Aspelin via sandra@ebuf.org för att boka in ert besök.

 

Teaterskolan i Esbo finns med i KULPS-kulturstigens utbud sedan i höst

Du som är lärare i förskolan eller lärare i åk 1-2 kan nu boka interaktiva teaterföreställningar som utförs av Teaterskolan i Esbos dramapedagoger Petra och Nina.

Ta kontakt med t.f. verksamhetsledare Camilla Martin (camilla@ebuf.org) för mer information. Hela kulps-utbudet hittas här: https://www.espoo.fi/sv/kultur-och-fritid/kulps-kultur-och-motionsstigen/kulturstigen

PS! Läs artikeln om KULPS-programmet i senaste EBUF-Nytt här.

Esbo Lucia 2023 heter Jessica Tunn

Läs intervjun med Jessica här.

OM OSS

Esbobygdens ungdomsförbund r.f., dvs EBUF, är takorganisation för de nio svenskspråkiga ungdomsföreningarna i Esbo. EBUF är en icke vinstdrivande organisation. Alla medlemsföreningar är registrerade och självständigt fungerande med ett rikt utbud av verksamhet. Förbundets totala medlemsantal är drygt 1 800 personer.