Om EBUF

Esbobygdens ungdomsförbund rf

EBUF finns till för dig som söker aktiviteter och gemenskap på svenska i Esbo! Vi har arbetat med ungdoms- och kulturverksamhet på svenska i Esbo ända sedan 1906.

Esbobygdens ungdomsförbund r.f., dvs EBUF, är takorganisation för de nio svenskspråkiga ungdomsföreningarna i Esbo. Alla medlemsföreningar är registrerade och självständigt fungerande med ett rikt utbud av verksamhet. Förbundets totala medlemsantal är drygt 2 300 personer.

Av våra nio svenskspråkiga medlemsföreningar har sju egna ungdomsföreningshus, i vilka den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Föreningshusen kan också hyras även av utomstående för tex. födelsedagsfester, bröllop, etc. Föreningsaktiviteter arrangeras också i skolfastigheter runtom i Esbo.

EBUF är samtidigt ett lokalförbund inom Nylands svenska ungdomsförbund r.f., (NSU) som i sin tur är ett av de fyra landskapsförbunden inom Finlands Svenska Ungdomsförbund r.f. (FSU). De övriga landskapsförbunden verkar i Åboland, Åland och Österbotten.

EBUF:s kansli finns sedan hösten 2013 i Gula huset i Karamalmen (f.d. lärarbostäderna invid Karamalmens skola), på adressen Karaängsvägen 4 B, 02610 Esbo. I huset är Musikinstitutet Kungsvägen huvudhyresgäst. EBUF är Musikinstitutet Kungsvägens huvudman sedan starten år 1974, då MIK hette Esbobygdens musikskola.

EBUF jobbar aktivt för den svenskspråkiga ungdoms- och kulturverksamheten i Esbo, också genom livligt samarbete med stadens ungdoms- och kulturtjänster.

Välkommen med i vår verksamhet!