Om EBUF

Esbobygdens ungdomsförbund rf

EBUF finns till för dig som söker aktiviteter och gemenskap på svenska i Esbo! Vi har arbetat med ungdoms- och kulturverksamhet på svenska i Esbo ända sedan 1906.

Esbobygdens ungdomsförbund r.f., dvs EBUF, är takorganisation för de nio svenskspråkiga ungdomsföreningarna i Esbo. Alla medlemsföreningar är registrerade och självständigt fungerande med ett rikt utbud av verksamhet. Förbundets totala medlemsantal är drygt 1 800 personer.

Av våra nio svenskspråkiga medlemsföreningar har sju egna ungdomsföreningshus, i vilka den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Föreningshusen kan också hyras även av utomstående för tex. födelsedagsfester, bröllop, etc. Föreningsaktiviteter arrangeras också i skolfastigheter runtom i Esbo.

EBUF är samtidigt ett lokalförbund inom Nylands svenska ungdomsförbund r.f., (NSU) som i sin tur är ett av de fyra landskapsförbunden inom Finlands Svenska Ungdomsförbund r.f. (FSU). De övriga landskapsförbunden verkar i Åboland, Åland och Österbotten.

EBUF:s kansli finns sedan hösten 2013 i Gula huset i Karamalmen (f.d. lärarbostäderna invid Karamalmens skola), på adressen Karaängsvägen 4 B, 02610 Esbo. I huset är Musikinstitutet Kungsvägen huvudhyresgäst. EBUF grundade Musikinstitutet Kungsvägens år 1974, då MIK hette Esbobygdens musikskola, och var huvudman för MIK fram till slutet av år 2021. EBUF grundade hösten 2020 en stiftelse som tog över upprätthållande av MIK. 

EBUF jobbar aktivt för den svenskspråkiga barn-, ungdoms- och kulturverksamheten i Esbo, också genom livligt samarbete med stadens ungdoms- och kulturtjänster.

Välkommen med i vår verksamhet!

Här kan du läsa EBUF:s stadgar.