Jobba som SOME-kreatör 

Vi söker en someansvarig som på egen hand och med eget initiativ kan skapa en trevlig bild av EBUF och vår verksamhet på sociala medier. Sommarjobbaren får själv forma jobbet och inläggen utifrån våra direktiv och önskemål. Till den
someansvariges uppgifter hör bland annat att skapa inlägg för EBUF:s kanaler och ge synlighet till våra olika verksamhetsområden. EBUF vill vara aktiv på olika sociala medier och informera om verksamhetens mångfald genom bilder, texter, videon, quiz m.m.


Vi ser detta som fördel: att kunna uttrycka sig i text på svenska (vår verksamhet är på svenska), initiativtagande, kreativitet, erfarenhet av olika sociala medier, erfarenhet av att använda Canva, kännedom om EBUF:s verksamhet.

Ansök mellan 4-31.3 genom att skicka CV och en fritt formulerad ansökan till martina.gardberg@ebuf.org


 

 

Köksansvarig hjälpledare

Vi söker ungdomar som trivs i köket till våra sommarläger i Mattby. Till arbetsuppgifterna hör tillagning av mellanmål, servering av mat samt diskning. Det är positivt om du har hygienpass och/eller ett intresse för matlagning och köksarbete. Utanför uppgifterna i köket kan du även fungera som vanlig hjälpledare för barnen.

Vi ser detta som fördel: svenska, initiativtagande, hygienpass, social, trivs i köket

 

Ansök mellan 4-31.3 genom att skicka CV och en fritt formulerad ansökan till ebuf@ebuf.org

Jobba som Lägerledare och Hjälpledare hos EBUF

Ansökan till våra sommarläger har stängt 28.2.