Teaterskolan i Esbo vårterminen 2023

Kom med och ha det roligt i EBUFs teatergrupper!

Vill du prova på hur det är att spela teater? Teatergrupperna är avsedda för alla teaterintresserade. Vi kommer att lära oss teaterkonstens grunder med hjälp av lek och olika dramaövningar. Vi lär oss återberätta samt agera på scenen. Vi kommer att röra på oss och låta fantasin flöda. Ingen tidigare erfarenhet behövs. Vi har grupper för barn och ungdomar i åldern 7-18 år. 

EBUF erbjuder grundläggande konstundervisning i teaterkonst på svenska enligt den allmänna läroplanen.

Lediga platser våren 2023 finns i Smedsby, Lagstad, Valhalla och Improgruppen!
 

Vårterminen startar v. 3.

Teaterskolans grupper ordnas i samarbete med Svenska folkskolans vänner.

   

Anmälan: Blanketten längre ner på sidan eller här (mobilanpassad)
Ledare: Petra Norrgård och Nina Tikkanen.
Pris: 65 € / termin åk 1-2 (60 min), 95 € / termin åk 3/4 uppåt (90 min). Syskonrabatt 10%.
Frågor och kontakt: Esbobygdens ungdomsförbund rf – Petra Norrgård, 045 783 361 91, ebufteaterskola@gmail.com.

Köklax 

Teatergrupp för elever i åk 3-6, onsdagar kl.16.15-17.45. (Finns elevplatser kvar!)

Målinriktad teaterverksamhet för barn med intresse för teater. Ingen tidigare teatererfarenhet behövs. Elevgruppen gör en scenframställning
Tid: onsdagar 18.1-19.4.2023 kl. 16:15-17:45. Ingen träff v. 8 (sportlov).
Plats: uf-huset Valhalla, Valhallavägen 14, 02780 Esbo
Pris: 95€ / termin
Ledare: Nina Tikkanen

Alberga 

Teatergrupp för elever i åk 4-6, onsdagar kl. 16.30-18.00. (Gruppen fullsatt!)

Målinriktad teaterverksamhet för barn med intresse för teater. Ingen tidigare teatererfarenhet behövs. Elevgruppen gör en scenframställning.
Tid: onsdagar 18.1.-19.4.2023 kl. 16:30-18:00. Ingen träff v.8 (sportlov).
Plats: uf-huset Thorstorp, Gamla landsvägen 12, 02600 Alberga
Pris: 95 € / termin
Ledare: Petra Norrgård

Scengrupp för 13-18 åringar, onsdagar kl. 18.00-19.30. (Gruppen fullsatt!)

Målinriktad teaterverksamhet för teaterintresserade unga med tidigare teatererfarenhet. Elevgruppen gör en scenframställning. Åldersrekommendation 13-18 år.
Tid: onsdagar 18.1-19.4.2023 kl. 18-19.30. Ingen träff v.8 (sportlov).
Plats: uf-huset Thorstorp, Gamla landsvägen 12, 02600 Alberga
Pris: 95 € / termin
Ledare: Petra Norrgård

Improgrupp för 13-18 åringar, torsdagar kl 16:30-18:00 (Finns elevplatser kvar!)

Målinriktad teaterverksamhet för ungdomar med intresse för teater. Ingen tidigare teatererfarenhet behövs. Gruppens tonvikt är på teater- och improvisationstekniker samt improvisationsscener. Åldersrekommendation 13-18 år. 
Tid: torsdagar 19.1-20.4.2023 kl. 16:30-18:00. Ingen träff v.8 (sportlov).
Plats: uf-huset Thorstorp, Gamla landsvägen 12, 02600 Alberga
Pris: 95 € / termin
Ledare: Nina Tikkanen

Karamalmen 

Teatergrupp för elever i åk 1-3, måndagar kl. 14.00-15.00. (Gruppen är fullsatt!)

Tid: måndagar 16.1.-24.4.2023 kl. 14:00-15:00. Ingen träff v.8 (sportlov).
Plats: Karamalmens skola, Karaängsvägen 4, 02610 Esbo
Pris: 65 € / termin
Ledare: Petra Norrgård 

Esbo centrum

Teatergrupp för elever i åk 1-3, torsdagar kl. 14.00-15.00. (Plats finns i gruppen!)

Tid: torsdagar 19.1-20.4.2023 kl. 14:00-15:00. Ingen träff v.8 (sportlov).
Plats: Lagstads skola,  Esbogatan 7, 02770 Esbo
Pris: 65 € / termin
Ledare: Petra Norrgård

Smedsby

Teatergrupp för elever i åk 1-3, onsdagar kl. 13.15-14.15. (Finns lediga platser!)

Tid: onsdagar 18.1-19.4.2023 kl. 13:15-14:15. Ingen träff v.8 (sportlov).
Plats: Smedsby skola, Gammelstens 5, 02750 Esbo
Pris: 65 € / termin
Ledare: Nina Tikkanen

Finno

Teatergrupp för elever i åk 1-2, onsdagar kl 12.30-13.30 (Gruppen är fullsatt!)

Tid: onsdagar 18.1-19.4.2023 kl. 12:45-13:45. Ingen träff v.8 (sportlov).
Plats: Finno skola, Finländarvägen 2-4, 02270 Esbo
Pris: 65 € / termin
Ledare: Petra Norrgård

Hagalund

Teatergrupp för elever i åk 1-3, torsdagar kl. 13.15-14.15 (Gruppen är fullsatt!)

Tid: torsdagar 19.1-20.4.2023 kl. 13:15-14:15. Ingen träff v.8 (sportlov).
Plats: Vindängens skola, Vindgränden 8 A, 02100 Esbo
Pris: 65 € / termin 
Ledare: Nina Tikkanen