Teaterskolan i Esbo presenterar:

Teaterläger i Bemböle och Valhalla för elever i åk 1-6!


JUNI v. 25 Teaterläger
19-21.6.2023, Fallåker, Bemböle (kl. 8:30-16:30)

Pris: 75e (inkluderar lunch, mellanmål och försäkring)
Lägerledare: Nina Tikkanen

Anmälan: https://ebuf.blankett.fi/form/14935

Teaterlägret är till för alla teaterintresserade barn. Ingen tidigare teatererfarenhet behövs. Under lägret bekantar vi oss med teaterkonstens grunder, med tonvikt på det kreativa och skaparglädjen! Vi kommer med hjälp av olika teater- och dramaövningar dyka in i teaterkonstens magiska värld. Deltagarna på lägret, kommer tillsammans att få skapa korta scenframställningar. Vi avslutar lägret med att vi uppträdande för familjerna.

AUGUSTI v.32 Teaterläger
7-9.8.2023 Valhalla, Köklax. kl. 8:30-16:30. (Teateraktiviteter på förmiddagen.)

Pris: 75e (inkluderar lunch, mellanmål och försäkring)
Lägerledare: Petra Norrgård och Nina Tikkanen

Anmälan: https://ebuf.blankett.fi/form/14935


Teaterlägret är till för alla teaterintresserade. Ingen tidigare teatererfarenhet behövs. Under lägret bekantar vi oss med teaterkonstens grunder, med tonvikt på det kreativa och skaparglädjen! Vi kommer med hjälp av olika teater- och dramaövningar och improvisationsteater tekniker, skapa korta och längre scener.

Kom med och prova på teatermagi!

Teaterskolan i Esbo - läsåret 2023-2024. Teaterverksamhet för barn- och unga i åldern 7-18 år. Tre bilder av barn som spelar teater på en scen. EBUF erbjuder grundläggande konstundervisning i teaterkonst enligt den allmänna läroplanen. Anmälan: ebuf.blankett.fi

Kom med och ha det roligt i EBUFs teatergrupper!

Vill du prova på hur det är att spela teater? Teatergrupperna är avsedda för alla teaterintresserade. Vi kommer att lära oss teaterkonstens grunder med hjälp av lek och olika dramaövningar. Vi lär oss återberätta samt agera på scenen. Vi kommer att röra på oss och låta fantasin flöda. Ingen tidigare erfarenhet behövs. Vi har grupper för barn och ungdomar i åldern 7-18 år. 

EBUF erbjuder grundläggande konstundervisning i teaterkonst på svenska enligt den allmänna läroplanen.
 

Höstterminen startar v. 34-35. Anmälan gäller i första hand hela läsåret.

Teaterskolans grupper ordnas i samarbete med Svenska folkskolans vänner.

   

Till anmälan: www.ebuf.blankett.fi


Ledare: Petra Norrgård och Nina Tikkanen.
Pris: 75 € / termin åk 1-3 (60 min), 110 € / termin åk 4 uppåt (90 min). Syskonrabatt 10%.
Frågor och kontakt: Esbobygdens ungdomsförbund rf – Petra Norrgård, 045 783 361 91, ebufteaterskola@gmail.com.

Teatergrupper i uf-husen:

Köklax 

Teatergrupp för elever i åk 3–6, måndag kl.16.15-17.45.

Målinriktad teaterverksamhet för barn med intresse för teater. Ingen tidigare teatererfarenhet behövs. Elevgruppen gör en scenframställning,våren 2024.

Tid: Hösttermin:  21.8-27.11.2023. Ingen träff v. 42. Vårtermin: 8.1-22.4.2024. Inga träffar v. 8 och 14.
Plats: uf-huset Valhalla, Valhallavägen 14, 02780 Esbo
Pris: 110€./termin. Syskonrabatt 10%. 
Ledare: Nina Tikkanen

Alberga 

Teatergrupp för elever i åk 3–6, onsdag kl. 16.30-18.00. 

Målinriktad teaterverksamhet för barn med intresse för teater. Ingen tidigare teatererfarenhet behövs. Elevgruppen gör en scenframställning,våren 2024.

Tid: Hösttermin: 23.8-29.11.2023.Ingen träff v. 42(höstlov). Vårtermin 10.1.-24.4.2024. Ingen träff v.8.(sportlov)
Plats: uf-huset Thorstorp, Gamla landsvägen 12, 02600 Alberga
Pris: 110 €/termin. Syskonrabatt 10%.
Ledare: Petra Norrgård

Scengrupp för 13–18 åringar, onsdag kl. 18.00-19.30.

Målinriktad teaterverksamhet för teaterintresserade unga med tidigare teatererfarenhet .Eleverna medverkar hela läsåret. Elevgruppen gör en scenframställning, våren 2024. Åldersrekommendation 13–18 år.

Tid: Hösttermin: 23.8-29.11.2023.Ingen träff v. 42(höstlov). Vårtermin 10.1.-24.4.2024.Ingen träff v.8.(sportlov)
Plats: uf-huset Thorstorp, Gamla landsvägen 12, 02600 Alberga
Pris: 110 €/termin. Syskonrabatt 10%.
Ledare: Petra Norrgård

Teatergrupp för 13–18 åringar, torsdag kl. 16:30-18:00

Målinriktad teaterverksamhet för barn med intresse för teater. Ingen tidigare teatererfarenhet behövs. Elevgruppen gör en scenframställning, våren 2024. Åldersrekommendation 13–18 år. 

Tid: Hösttermin 24.8-30.11.2023. Ingen träff v.42 (höstlov). 11.1-25.4.2024.Ingen träff v. 8(sportlov).
Plats: uf-huset Thorstorp, Gamla landsvägen 12, 02600 Alberga
Pris: 110€/termin. Syskonrabatt 10%.
Ledare: Petra Norrgård

Teatergrupper i skolor:

Karamalmen

Teatergrupp för elever i åk 1–3, exakt dag och tid bekräftas senare

Tid: Höstterminen: vecka 35–48. Ingen träff v. 42. Vårterminen: vecka 3–16. Ingen träff v.8.
Plats: Karamalmens skola.
Pris: 75 €/termin. Syskonrabatt 10%.
Ledare: Petra Norrgård

Köklax

Teatergrupp för elever i åk 1–2, måndagar, exakt tid bekräftas senare.

Tid: Höstterminen: vecka 35–48. Ingen träff v. 42. Vårterminen: vecka 3–16.Ingen träff v.8.
Plats: Kungsgårdsskolan.
Pris: 75 €/termin. Syskonrabatt 10%.
Ledare: Nina Tikkanen

Finno

Teatergrupp för elever i åk 1–2, exakt dag och tid bekräftas senare.

Tid: Höstterminen: vecka 35–48. Ingen träff v. 42. Vårterminen: vecka 3–16.Ingen träff v.8.
Plats: Finno skola.
Pris: 75 €/termin. Syskonrabatt 10%.
Ledare: Petra Norrgård

Esbo centrum

Teatergrupp för elever i åk 1–3, exakt dag och tid bekräftas senare.

Tid: Höstterminen: vecka 35–48. Ingen träff v. 42. Vårterminen: vecka 3–16.Ingen träff v.8.
Plats: Lagstad skola.
Pris: 75 €/termin. Syskonrabatt 10%.
Ledare: Petra Norrgård

Smedsby

Teatergrupp för elever i åk 1–3, exakt dag och tid bekräftas senare.

Tid: Höstterminen: vecka 35–48. Ingen träff v. 42. Vårterminen: vecka 3–16.Ingen träff v.8.
Plats: Smedsby skola.
Pris: 75 €/termin. Syskonrabatt 10%.
Ledare: Nina Tikkanen

Tack till Teaterskolan i Esbo:s finansiärer: