Teaterskolan i Esbo läsåret 2022 - 2023

Kom med och ha det roligt i EBUFs teatergrupper!

Vill du prova på hur det är att spela teater? Teatergrupperna är avsedda för alla teaterintresserade. Vi kommer att lära oss teaterkonstens grunder med hjälp av lek och olika dramaövningar. Vi lär oss återberätta samt agera på scenen. Vi kommer att röra på oss och låta fantasin flöda. Ingen tidigare erfarenhet behövs. Vi har grupper för barn och ungdomar i åldern 7-18 år. 

EBUF erbjuder grundläggande konstundervisning i teaterkonst på svenska enligt den allmänna läroplanen.

Höstterminen startar v. 35.  På grund av Esbo stads restriktioner får endast elever i den skola som gruppen ordnas i delta. Grupperna i uf-huset Valhalla och uf-huset Thorstorp är öppna för alla oberoende av skola och kommun. Teaterskolans grupper ordnas i samarbete med SFV.

Anmälan: Blanketten längre ner på sidan eller här (mobilanpassad)
Ledare: Petra Norrgård och Nina Tikkanen.
Pris: 65 € / termin åk 1-2 (60 min), 95 € / termin åk 3/4 uppåt (90 min). Syskonrabatt 10%.
Frågor och kontakt: Esbobygdens ungdomsförbund rf – Petra Norrgård, 045 783 361 91, ebufteaterskola@gmail.com. 

Köklax

Teatergrupp för elever i åk 3-6, onsdagar kl.16.15-17.45.

Målinriktad teaterverksamhet för barn med intresse för teater. Ingen tidigare teatererfarenhet behövs. Elevgruppen gör en scenframställning
Tid: onsdagar 31.8-23.11.2022 kl 16.15-17.45. Ingen träff v. 42 (höstlov).
Plats: uf-huset Valhalla, Valhallavägen 14, 02780 Esbo
Pris: 95€ / termin
Ledare: Nina Tikkanen

Alberga

Teatergrupp för elever i åk 4-6, onsdagar kl. 16.30-18.00. 

Målinriktad teaterverksamhet för barn med intresse för teater. Ingen tidigare teatererfarenhet behövs. Elevgruppen gör en scenframställning
Tid: onsdagar 31.8.-23.11.2022 kl 16.30-18.00. Ingen träff v.42 (höstlov).
Plats: uf-huset Thorstorp, Gamla landsvägen 12, 02600 Alberga
Pris: 95 € / termin
Ledare: Petra Norrgård

Scengrupp för 13-18 åringar, onsdagar kl. 18.00-19.30.

Målinriktad teaterverksamhet för teaterintresserade unga med tidigare teatererfarenhet. Elevgruppen gör en scenframställning. Åldersrekommendation 13-18 år.
Tid: onsdagar 31.8-23.11.2022 kl. 18-19.30. Ingen träff v.42 (höstlov).
Plats: uf-huset Thorstorp, Gamla landsvägen 12, 02600 Alberga
Pris: 95 € / termin
Ledare: Petra Norrgård

Improgrupp för 13-18 åringar, torsdagar kl 16:30-18:00

Målinriktad teaterverksamhet för ungdomar med intresse för teater. Ingen tidigare teatererfarenhet behövs. Gruppens tonvikt är på teater- och improvisationstekniker samt improvisationsscener. Åldersrekommendation 13-18 år. 
Tid: torsdagar 1.9-24.11.2022 kl 16.30-18.00. Ingen träff v.42 (höstlov).
Plats: uf-huset Thorstorp, Gamla landsvägen 12, 02600 Alberga
Pris: 95 € / termin
Ledare: Nina Tikkanen

Karamalmen 

Teatergrupp för elever i åk 1-3, måndagar kl. 14.00-15.00.

Tid: måndagar 29.8-21.11.2022 kl 14.00-15.00. Ingen träff v.42 (höstlov).
Plats: Karamalmens skola, Karaängsvägen 4, 02610 Esbo
Pris: 65 € / termin
Ledare: Petra Norrgård 

Esbo centrum

Teatergrupp för elever i åk 1-3, torsdagar kl. 14.00-15.00.

Tid: torsdagar 1.9-24.11.2022 kl 14.00-15.00. Ingen träff v.42 (höstlov).
Plats: Lagstads skola,  Esbogatan 7, 02770 Esbo
Pris: 65 € / termin
Ledare: Petra Norrgård

Smedsby

Teatergrupp för elever i åk 1-3, onsdagar kl. 13.15-14.15.   

Tid: onsdagar 31.8-23.11.2022 kl 13.15-14.15. Ingen träff v.42 (höstlov).
Plats: Smedsby skola, Gammelstens 5, 02750 Esbo
Pris: 65 € / termin
Ledare: Nina Tikkanen

Finno

Teatergrupp för elever i åk 1-2, onsdagar kl 12.30-13.30

Tid: onsdagar 31.8-23.11.2022 kl 12.30-13.30. Ingen träff v.42 (höstlov).
Plats: Finno skola, Finländarvägen 2-4, 02270 Esbo
Pris: 65 € / termin
Ledare: Petra Norrgård

Hagalund

Teatergrupp för elever i åk 1-3, torsdagar kl. 13.15-14.15

Tid: torsdagar 1.9-24.11.2022 kl 13.15-14.15. Ingen träff v.42 (höstlov).
Plats: Vindängens skola, Vindgränden 8 A, 02100 Esbo
Pris: 65 € / termin 
Ledare: Nina Tikkanen