Medlemsföreningar

EBUF:s medlemsföreningar är nio till antalet. Sju av dem har egna föreningshus, de två övriga jobbar i olika skolors utrymmen i Esbo

Esbo västra ungdomsförening, EVUF

Föreningshuset Valhalla
Valhallavägen 14, 02780 Esbo
evuf.nsu.fi


Fallåker ungdomsförening, FUF

Föreningshuset Fallåker
Fallåker 18, 02780 Esbo
www.fallaker.fi


Föreningen för Nytta och Nöje i Noux, NNN

Föreningshuset Stenhalla
Herrbackavägen 5, 02820 Esbo
www.stenhalla.nsu.fi
www.facebook.com/Föreningen-för-Nytta-och-Nöje-i-Noux-rf


Gammelgård ungdoms och allmogeförening, GUAF

Föreningshuset Carlberg
Ungdomsvägen 10, 02920 Esbo
guaf.nsu.fi


Hembygdens Vänner i Alberga, HVA

Föreningshuset Thorstorp
Gamla Landsvägen 12, 02650 Esbo
www.hva.fi


Mattbynejdens ungdomsförening, MNUF

Verksam i Mattlidens skolcentrum
www.mnuf.nsu.fi


Skärgårdens Vänner i Esbo, SViE

Föreningshuset Vikingaborg
Sommarövägen 8, 02380 Esbo 
www.svie.fi


UF Södrik Svenskar, SöSv

Lekskolan Sockan i Södrik
www.lekskolansockan.fi


Logen i Gröndal uf, Logen

Åbovägen 100, 02710 Esbo 
www.logenuf.fi