EBUF-Nytt är Esbobygdens ungdomsförbunds officiella informationsorgan. EBUF-Nytt utkommer två ggr per år (sedan 2019, tidigare 4 nummer) och upplagan är 950-1200 ex. Förutom rent uf-material ingår i tidningen även notiser om kultur- och hembygdsevenemang i Esbo med omgivning.

Tidningen postas avgiftsfritt till medlemshushållen i de nio medlemsföreningarna inom EBUF. Övriga intresserade kan prenumerera på tidningen elektroniskt. EBUF-Nytt kan även fås elektroniskt, kontakta martina.gardberg(a)ebuf.org ifall du vill få tidningen per e-post istället. 

Tidningen postas också till närstående organisationer, nämnder, myndigheter och påverkare av olika slag. 

LÄS EBUF-NYTT på nätet

Klicka på numret av tidningen du vill läsa här nedan så kan du bläddra och läsa de senaste numren av EBUF-Nytt. Glada lässtunder!

EBUF-Nytt 2 2022

EBUF-Nytt 1 2022

EBUF-Nytt 2 2021

EBUF-Nytt 1 2021

EBUF-Nytt 2 2020

EBUF-Nytt 1 2020

EBUF-Nytt 2 2019

EBUF- Nytt 1 2019

EBUF-Nytt 4 2018

EBUF- Nytt 3 2018

EBUF-Nytt 2 2018

EBUF-Nytt 1 2018

EBUF-Nytt 4 2017

EBUF-Nytt 3 2017

EBUF-Nytt 1 2017

EBUF-Nytt 4 2016   

EBUF-Nytt 3 2016        

EBUF-Nytt 1 2016     

EBUF-Nytt 4 2015