Kontakt

Verksamhetsledare
Martina Gardberg
tfn 050 406 4244
martina.gardberg(at)ebuf.org
 

Kulturproducent
Jonna Sundberg
tfn 040 510 3345
jonna.sundberg(at)ebuf.org

 

Fakturering och postadress:

Esbobygdens ungdomsförbund
Karaängsvägen 4B
02610 Esbo

EBUF:s kansli ligger i Gula huset invid Karamalmens skola (på skolgården), vån 3.

EBUF:s konto: Aktia IBAN: FI02 4055 2910 0003 24