Lene Murtomäki är Esbo Lucia 2022

Esbo Lucia 2022 är Lene Murtomäki. Lene fyller 18 år i november och är abiturient vid Gymnasiet Grankulla samskola. Hon har studerat sång vid Musikinstitutet Kungsvägen i ca 5 år.

– Då jag första gången var med i Esbo Lucias följe 2017 blev jag så inspirerad av att se hur sång kunde beröra människor på djupet och att det gav dem så mycket glädje. Det var då jag bestämde mig för att börja ta sånglektioner.

Lene tar sitt uppdrag på allvar och betonar att ljuset som Lucia sprider i år känns extra viktigt med tanke på kriget i Ukraina och återhämtningen från pandemin.

– I år när vi har ett krig så nära och fortfarande återhämtar oss efter pandemin så känns det här extra viktigt. Det finaste med att sjunga i Luciaföljet är att se hur sången väcker glädje och lycka hos personer som har det svårt, är ensamma eller annars bara behöver lite julstämning.

Kröningsfesten ordnas lördagen 3 december i uf-huset Thorstorp i Alberga. Vid kröningen uppträder förutom Luciaföljet bl.a. Esbo Lucia 2021 Nathalia Lundberg. Lokalarrangör är Södrik Svenskar r.f.. Inträdet är fritt, men för trakteringen uppbärs en frivillig avgift som går till den årliga luciainsamlingen i Esbo. I år går insamlingen till förmån för mathjälpen hos esbobaserade organisationen Hyvä Arki ry.

Lucia med sitt följe fortsätter att sprida ljus och glädje med totalt 25 framträdanden i Esbo med omnejd under tiden 4-19.12.2022. Lucia med följe uppträder på sjukhus, daghem, serviceboenden, bibliotek och olika fester samt på Musikinstitutet Kungsvägens julkonsert. Lene är den 43:e officiella lucian i Esbo, som styrelsen för Esbobygdens Ungdomsförbund har valt.

Esbo Lucia arrangeras av Esbobygdens ungdomsförbund rf och luciaövningarna ordnas i samarbete med Svenska Folkskolans Vänner.

Ett stort tack för ert bidrag till Esbo Lucias insamling 2022!

Esbo Lucia samlar varje år in pengar som oavkortat går ett välgörande ändamål. Esbo luciainsamling gick i år till förmån för esbobaserade föreningen Hyvä Arki ry:s matutdelning och morgonmålsverksamhet för mindre bemedlade esbobor.

Insamlingen avslutades 28.2.2023 och totalt fick insamlingen in 4 324,19 €. Ett stort tack för ditt bidrag!

Om du vill boka in Esbo Lucia för ett besök i december 2023 önskar vi att du i god tid är i kontakt med Sandra Aspelin via sandra@ebuf.org för att boka in ert besök.

Vill du bli Esbo Lucia 2023?

Nu har du chansen att bli 44:e Esbo Lucia och vara med om något fantastiskt! Det är en chans att med din sång få sprida ljus och glädje till de som behöver det mest när det är som mörkast i vårt land.

Esbo Lucia är en över 40 årig tradition. I år uppträder Lucia och hennes följe ca. 20 gånger runtom i Esbo under tiden 4-20.12.2022. 

Övningar kommer att ske på tisdagar kl.18-19.30 från och med 3.10. Plats meddelas senare. Det blir allt som allt 8 stycken övningar. Körledare: Thilia Tamminen. 

Går du i Mattlidens gymnasium så kan du få en hel eller halv kurs tillgodo.

Kröningen sker 3.12. i Vindängensalen i Esbo. 

Skicka in din ansökan till sandra@ebuf.org och berätta varför du vill bli nästa Esbo Lucia, om du har någon koppling till Esbo, namn, ålder, sångbakgrund och bifoga en kort video där du sjunger (max en minut).

För eventuella frågor kontakta: Sandra Aspelin, sandra@ebuf.org, 040 510 3345.

Vill du sjunga tillsammans med Esbo Lucia?

Esbo Lucia klarar sig inte utan sina tärnor och stjärngossar! Alla ni som vill sjunga och sprida ljus och glädje är välkommen med!

Esbo Lucia är en över 40 årig tradition. I år uppträder Lucia och delar av hennes följe ca. 20 gånger runtom i Esbo under tiden 4-20.12.2023. Du behöver bara binda dig till högst 5 uppträdanden.

Övningar kommer att ske på tisdagar kl.18-19.30 från och med 3.10. Plats meddelas senare. Det blir allt som allt 8 stycken övningar. Körledare: Thilia Tamminen.

Går du i Mattlidens gymnasium så kan du få en hel eller halv kurs tillgodo.

Anmäl ditt intresse här.

För eventuella frågor kontakta: Sandra Aspelin, sandra@ebuf.org, 040 510 3345.