Välkommen på Esbo Lucias kröningsfest 10.12 kl. 16

Foto: Ingemar Raukola

Kröningsfesten ordnas söndagen den 10 december kl. 16 på Carlberg i Gammelgård, Ungdomsvägen 10. Lokalarrangör är Gammelgård ungdoms och allmogeförening. 

Vi bjuder på kaffeservering, luciapyssel, uppträdanden, Esbo Lucia 2016 Olivia Sinnemaa och kröning av Esbo Lucia 2017 Saga Rekonen. Fritt inträde, men man får gärna lägga en slant eller sedel i luciainsamlingen.

Esbo luciainsamling går i år till förmån för Förbundet De Utvecklingsstördas Väl (FDUV), som arbetar för att svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga skall få en jämlik ställning i samhället samt service och stöd på sitt eget modersmål.

Varmt välkommen!


Pressmeddelande 26.10.2017

Saga Rekonen är Esbo Lucia 2017

Esbo Lucia 2017 är Saga Rekonen. Saga är 21 år gammal och studerar juridik vid Helsingfors universitet. Hon har studerat vid Musikinstitutet Kungsvägen sedan hon var barn och sjunger sedan några år för Minna-Liisa Tammela.

- Jag har alltid tyckt om att uppträda och älskar att medverka i Lucia-följet, eftersom man då får sjunga tillsammans med andra och sprida glädje, berättar Saga.

Esbo Lucia och hennes följe har kring 30 framträdanden runtom i Esbo under tiden 10–19.12.2017 på sjukhus, daghem, åldringshem, servicehus och olika fester, samt på Musikinstitutet Kungsvägens och Manifestums julkonserter. Turnéprogrammet är intensivt, men Saga Rekonen vet vad hon ger sig in på: hon har varit med som tärna i Esbo Lucia sedan hon var 12 år gammal och även som tärna för Finlands Lucia 2013.

Det är styrelsen för Esbobygdens ungdomsförbund som årligen väljer Esbo Lucia och Saga blir den 38:e officiella lucian i Esbo. Kröningsfesten ordnas söndagen den 10 december kl. 16 på Carlberg i Gammelgård. Lokalarrangör är Gammelgård ungdoms- och allmogeförening, som också är Saga Rekonens hemförening. Esbo Lucia-insamling går i år till förmån för Förbundet De Utvecklingsstördas Väl (FDUV), som arbetar för att svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga skall få en jämlik ställning i samhället samt service och stöd på sitt eget modersmål.