EBUF gav 2016- luciamedlen till SYLVA ry

EBUF höll vårmöte 30.3 på Logen i Gröndal och passade då på att avtacka Esbo Lucia 2016 Olivia Sinnemaa (t.h). Hon i sin tur fick överräcka beviset på det fina insamlingsresultatet, 6 381,60 euro i Esbo Lucia-insamlingen år 2016 till Marika Aro, verksamhetsledare för föreningen SYLVA ry. Föreningen kommer att använda de här lucia-pengarna till konstklubbar för cancerbarn vid våra finländska universitetssjukhus.

EBUF säger varmt tack till ER alla som deltog i Esbo Lucia-insamlingen senaste år och som gav oss möjligheten att donera vidare det bästa insamlingsresultatet någonsin!

31.3.2017


Esbo Lucia 2016 har krönts!

     

Foton: Ilkka Lukka/Fotopro

Inför en publik på ca 200 personer kröntes Olivia Sinnemaa på lördagen den 10.12 til Esbo Lucia 2016, den 37:e i ordningen. Förutom Luciaföljet uppträdde även musiklekbarn från Musikinstitutet Kungsvägen, Esbo Lucia 2015 Fanny Hellström och Niklas Svartbäck. SYLVA ry:s verksamhetsledare Marika Aro presenterade SYLVA och deras verksamhet. Pausserveringen inbringade hela 672,40€ till årets insamling till förmån för SYLVA ry som stöder cancersjuka barn och unga samt deras familjer.

Ifall du vill ge en slant till årets Luciainsamling och stöda SYLVAs verksamhet, kan du sätta in en summa på EBUF:s konto FI02 4055 2910 0003 24. Vänligen märk betalningen med Luciainsamling 2016. Luciainsamlingen slutar 31.1.2017. 

 


Olivia Sinnemaa är Esbo Lucia 2016

 


Esbo Lucia 2016 heter Olivia Sinnemaa. Hon är 21 år och studerar f.n. till sjukskötare vid Arcada i Helsingfors. Hon har sedan barnsben studerat vid Musikinstitutet Kungsvägen i Esbo och sjunger sedan några år för Minna-Liisa Tammela.
Det är styrelsen för Esbobygdens ungdomsförbund som årligen väljer Esbo Lucia och Olivia blir den 37:e officiella lucian i Esbo. Kröningsfesten ordnas som en familjefest i Mattlidens skola lördag 10 december där Olivia kröns av Laila Andersson, t.f. rektor för Mattlidens gymnasium. För festens praktiska arrangemang svarar Mattbynejdens ungdomsförening.
Esbo Lucia och hennes tärnor har i år 31 uppdrag att genomföra på 12 dagar. Esbo Lucia besöker i huvudsak sjukhus, äldreboenden, daghem och olika fester, men medverkar också vid Musikinstitutet Kungsvägens julkonsert i Esbo domkyrka 17.12 och vid Manskören Manifestums julkonsert i Olars kyrka onsdag 21.12. Lucia-mamma i Esbo är EBUF:s verksamhetsledare Iwe Ekström som i år får samarbeta med förbundets 25:e Esbo Lucia.

21.10.2016