Calle Haglund krönte Esbo Lucia 2015!

Inför en publik på ca 180 personer kröntes 21-åriga Fanny Hellström på lördagen den  5.12  i Lagstads skola till Esbo Lucia 2015. Festen bjöd på ett mycket högklassigt musik- och  sångprogram och pausserveringen inbringade 526,65 euro som bottenkassa för årets insamling till förmån för Rädda Barnen-avdelningen i Esbo. 

Foton: Iwe Ekström

Välkomna på Esbo Lucia-kröningsfest 5.12 kl. 16!

Esbo Lucia, Fanny Hellström kröns till sitt värv av riksdagsman Carl Haglund på familjesfesten i Lagstads skola som arrangeras om lördag, 5 december kl. 16 - ca 17.30.
Gratis inträde, lotteri och god servering i pausen!  Esbo Lucia-insamlingen sker i år till förmån för organisationen Pelastakaa Lapset–Rädda Barnen ry och dess verksamhet i Esbo.

Arrangörer för årets kröningsfest är EBUF tillsammans med medlemsföreningen UF Södrik Svenskar som driver Lekskolan Sockan och verkar på Esbo centrum-området. Programmet bjuder på mycket sång och musik. På scenen står bl.a. Lekskolan Sockans barn, sånggruppen FIONA - Fanny Hellström, Olivia Kyllönen och Amanda Oscarsson, trumpetsolisten Magdalena Silin samt Nella Nordlund på piano och Selina Savijoki sång. I programmet medverkar också Anna-Elina Norjanen, Esbo Lucia år 2014, som nu ger över uppdraget som ljusbärerska till Fanny Hellström.

På kröningsfesten kan man också köpa årets officiella Esbo Lucia-kort och på det sättet stöda insamlingen. Publiken betalar enligt eget val för pausserveringen och intäkterna utgör basen för årets lucia-insamling i Esbo.

Efter kröningsfesten har Esbo Lucia och hennes tärnor 30 uppträdanden fram till jul. Esbo Lucia medverkar traditionellt vid Musikinstitutet Kungsvägens julkonsert i Esbo domkyrka lördag 12.12 kl. 16 samt vid Manskören Manifestums konsert i Olars kyrka måndag 14.12 kl. 19.

Välkomna att njuta av adventstiden i Esbo Lucias och hennes tärnors sällskap!


Fanny Hellström är
Esbo Lucia 2015!

Esbobygdens ungdomsförbund har i år valt 21-åriga Fanny Hellström till årets Esbo Lucia! Fanny Hellström har sedan unga år studerat vid Musikinstitutet Kungsvägen och blir i höst klar med sina studier i klassisk sång vid Helsingfors konservatorium.

- Jag var tre år då jag började i MIK:s musiklek och det var nog där gnistan till att sjunga tändes och sedan dess har jag fortsatt att sjunga, säger Fanny. Jag kommer inte från en musikfamilj, men tillsammans med min kusin uppträdde vi mycket som barn och jag är så tacksam för att mina föräldrar och släktingar orkat sätta sig ner lyssna varje gång jag velat sjunga för dem. Att ha fått det stödet och intresset har varit väldigt värdefullt!

Inför uppdraget att bli Esbo Lucia säger Fanny att hon med öppet sinne och stor förväntan ser fram emot den här perioden. - Jag hoppas kunna sköta uppdraget väl och svara mot förväntningarna. Jag har själv varit med som tärna och vet vad som är viktigt för den gruppen och vilken roll lucia kan ha som ledare för teamet. Jag hoppas vi tillsammans via sången och musiken skall kunna förmedla både värme, glädje och tröst till våra åhörare.

Fanny kommer att krönas till sitt värv av riksdagsman Carl Haglund på den familjefest som arrangeras i Lagstads skola i Esbo centrum, lördag 5 december kl. 16. I programmet medverkar bl.a. Lekskolan Sockans barn. Arrangörer för årets kröningsfest är EBUF tillsammans med UF Södrik Svenskar. Efter kröningsfesten väntar ett digert besöksprogram ända fram till jul och det sista och 30:e uppträdandet sker under mellandagarna.

Esbo Lucia medverkar vid Musikinstitutet Kungsvägens julkonsert i Esbo domkyrka lördag 12.12 kl. 16 och vid Manskören Manifestums konsert i Olars kyrka måndag 14.12 kl. 19.

Esbo Lucia-insamlingen går i år till Pelastakaa Lapset–Rädda Barnen ry till förmån för organisationens verksamhet i Esbo.