JULEN 2014!

Lördag 20 december 2014 höll Musikinstitutet Kungsvägen sin årliga stämningsfulla julkonsert i Esbo domkyrka. Konserten var i år en del av det digra 40-års jubileums-programmet.Pubilken fyllde kyrkans
alla sittplatser och MIK:s egna körer,  solister och musiker, tillsammans med föräldra- och projektkören och en lång rad  f.d. Esbo Lucior fyllde kyrkans valv med välljud.
Nu är årets säsong också avslutad för Esbo Lucia Anna-Elina Norjanen och hennes tärnor som sedan kröningsfesten 7.12 har gjort 29 besök runtom i Esbo och Helsingfors och glatt hundratals människor med sin fina sång.

Insamlingen 2014 gick till förmån för DUV i Mellersta Nyland.

    Esbo Lucior från 1980-, 1990-, 2000- och 2010-talet medverkade i  julkonserten 2014.

Esbo Lucia nr 35, Anna-Elina Norjanen är krönt

En publik på ca 180 personer följde med när Esbo stads kulturdirektör Susanna Tommila krönte Esbo Lucia 2014 till sitt värv på familjefesten i Karamalmens skola söndag 7 december 2014. Till sin hjälp hade hon Esbo Lucia 2013, Lilja Palmgren.
Fotograf: Ilkka Lukka.

På måndag 8.12 börjar Anna-Elina Norjanen och hennes tärnors efterlängtade rundtur i Esbo till bl.a. sjukhus, åldringshem, serviceboenden, daghem och pensionärsjulfester.

Esbo Lucia gör i år en insamling till förmån för De Utvecklingsstördas väl i Mellersta Nyland.

 


Esbo Lucia med  tärnor sjunger traditionellt "Härlig är jorden" vid uttåget på kröningsfesten, så också 7.12.2014 i Karamalmens skola.


Musiklekbarn från Musikinstitutet Kungsvägens grupper i Mattby uppförde flera sånger och danser under ledning av musiklekläraren Pia Michelson.


Sång- och musikinslag bjöd också Kören på Logen och Logen La Bande på under ledning av Johanna Almark-Mannila och Kaarle Mannila. Publiken leddes av spelmännen ut till pausserveringen i allsången Tre pepparkaksgubbar.


 


Fullt ös nere vid serveringen i skolans matsal. Det frivilliga bidraget för trakteringen, som utgör bottenkassan för årets luciainsamling, inbringade 568, 85 euro.

t.v. Kaj Axberg från medarrangören Logen i Gröndal Uf och inhoppande hjälpkraften Guni Lundström i fart med att servera publiken.


 


Esbo Lucia Anna-Elina Norjanen och hennes följe på kröningsfesten, fr.v. Lina-Lotta Kauhanen, Julia Hellsten, Ida Sahlin, Rosa Rekonen, Agnes Lindberg, Michaela Weiss, Ellinor Lindholm, Tua Heimbûrger och Tanja Stenqvist.

 

I kröningsfestens program medverkade också Filip Holm och Isak Segecrantz på kornett, syskonen Anna-Elina, Lauri och Tuomas Norjanen, dansflickorna Freja Teijonsalo och Ines Helanto samt flöjtisterna Amanda Hellström och Malin Oajanpää.


Anna-Elina Norjanen
Esbo Lucia 2014

Styrelsen för Esbobygdens ungdomsförbund utsåg
på sitt möte 30 oktober Esbo Lucia 2014, den 35:e i ordningen. Hon heter i år Anna-Elina Norjanen, är 18 år, hemma i Esbo och abiturient vid Sibelius-gymnasiet i Helsingfors. Anna-Elina är elev vid Musikinstitutet Kungsvägen i Esbo där hon sedan i höstas tar solosångslektioner. Hon är sedan många år medlem i Tapiolakören i Esbo.

Anna-Elina kommer att krönas till sitt värv på familjefesten i Karamalmens skola, söndagen den 7 december kl. 16. Hon kröns av Susanna Tommila, kulturdirektör i Esbo stad. Efter kröningsfesten väntar ett digert program med sammanlagt 29 uppträdanden under två veckors tid. Det blir framträdanden i större och mindre besättningar, både på stora konserter, på sjukhus, åldringshem, servicehus, daghem och pensionärsjulfester.

Årets Lucia-följe instuderas av Maria Sjöroos. Luciakören, som välkomnar både flickor som pojkar, övar i Mattlidens skolas musiksal på onsdagar.


Esbo Lucia gör premiär med Mumin

Årets digra program för Esbo Lucia och hennes tärnor utgörs som tidigare till en stor del av besök på sjukhus, åldringshem, serviceboenden och daghem, men med ryms också julfester för både stora och små, några pensionärsfester, grötfest för medlemmarna i Esbo hembygdsförening, julfester för Lekskolan Sockan och Föreningen för Nytta och Nöje i Noux samt den populära Tomtestigen i Furubacka i Esbo centrum.

En nyhet för i år är att Esbo Lucia medverkar i Muminkonserterna som avslutar Tove Janssons jubileumsår i Sellosalen i Alberga på själva Luciadagen. Den dagen besöker Lucia också barnens konsthus Lilla Aurora, efter sitt tidiga morgonbesök på angränsande Aurorahemmet.

Årets stora konserter blir naturligtvis Musikinstitutet Kungsvägens julkonsert lördag 20 december kl. 16 i Esbo domkyrka och Manskören Manifestums julkonsert i samma kyrka, tisdag 16.12, sen kväll. Den konserten börjar kl. 21 och Esbo Lucia uppträder då ca kl. 21.40.

Jorvs sjukhus får besök på onsdag 17.12 och där inleder luciaföljet alltid sin sång i huvudaulan kl. 10.

Ändamålet för Esbo Lucias insamling har bestämts av styrelsen för Esbobygdens ungdomsförbund i mitten av november. Mer info publiceras om några dagar! 

                                                                                                                                                  20.11.2014