Tack för en stämningsfull och fin konsert med Musikinstitutet Kungsvägen i Esbo domkyrka 14.12.2013!

Den var en av mina många fina upplevelser som Esbo Lucia 2013. Tack till er alla som stött insamlingen till förmån för Nya barnsjukhuset 2013!

 

Här nedan kan du läsa en intervju med Lilja om hennes tankar om uppdraget som Esbo Lucia och om henne själv och hennes bakgrund.
En längre intervju ingår i EBUF-Nytt nr 4 som utkom  v. 47!

 

 

 

 

 

Lilja Palmgren
– Esbo Lucia 2013

- Som Esbo Lucia hoppas jag kunna hämta med mig en liten ljusglimt till alla dem som känner att det inte finns särskilt mycket ljus i deras liv just nu.
Jag hoppas på att många både nya och gamla tärnor vill ställa upp och komma med i luciaföljet – både flickor och pojkar! Alla är så viktiga för att kunna skapa en fungerande grupp för det här uppdraget och alla skall också få känna sig viktiga! Lucia är inget utan sina tärnor, säger Lilja Palmgren med övertygelse i rösten. Det är en insikt som hon vill framhålla också inför den grupp av ungdomar som i år skall hjälpa henne i uppdraget som Esbo Lucia.
Största intrycket gör alltid besöken på olika institutioner, som åldringshem och sjukhus. Då känns det som om man åtminstone för en stund skulle lyckas få dem man möter att lämna bakom sig allt vardagligt, alla sorger och bekymmer.


Lilja är 22 år, född på Jorvs sjukhus och har gått i skola i Lagstads skola, Sököviken och på Tölö specialiseringsgymnasiums bildkonstlinje. Nu studerar hon sitt fjärde år på Aalto-universitet i Esbo för att bli landskapsarkitekt. Lilja är elev vid Musikinstitutet Kungsvägen där hon har spelat flöjt i 12-13 år, hon har avlagt examen i piano och har också spelat lite saxofon. För närvarande är det solosången med Tanja Kauppinen-Savijoki som är hennes musikhobby nr 1. Scouting nu och då inom kåren Södrik Stigfinnare, att sy och sticka och designa stickmönster, måla och rita – där har ni hennes älsklingshobbyer.


En stor familj – en rikedom

Lilja är uppvuxen i en familj med fem syskon, vilket mycket präglat hennes utveckling. - Det är klart att man påverkas av varandra och tar intryck av vad stora syskonen gör, tycker om och är bra på!  Till Liljas familj hör förutom mamma Virpi och pappa Jörgen, halvbrodern Sampo, storasystrarna Elli (Esbo Lucia 2001) och Aura, storebror Rasmus och lillasyster Rosa.
- Det är härligt med en stor familj! Man har alltid någon att vara tillsammans med och har någon att göra saker och ting med. Dessutom lär man sig respektera andra, man lär sig konkret en massa saker av varandra. Man får dela upplevelser och grejer, men man lär sig också att stå på sig. Alla får sin roll i gemenskapen.  Man ser upp till sina stora syskon och man ställer krav på sig själv och jämför sig med dem, och samtidigt ställer de också krav på en.


Stickning och scouting

Scoutingen är också en kär hobby för Lilja allt sedan barndomen. - Via scoutingen har jag fått vara med om en massa annorlunda grejer, jag har också sökt mig utanför den egna kårens gränser och fått lära känna folk från alla delar av vårt land. Jag har bl.a. varit ute på Finska viken i 20 sekundmeters storm med Finlands Svenska Scouters båt Navigator sommaren 2009. Då var vinden så hård att det var svårt att hålla sig kvar vid rodret – det handlade om Tall Ships Race. Scoutingen har också gett mig minnen från vandringar och uteliv i Lappland, med bl.a. forspaddlingar och lite överlevnadstänk.
 Just nu är det ändå stickningen som tagit överhand. Lilja är aktiv på en webbsite som heter Ravelry.com, ”stickarnas facebook”, som Lilja uttrycker det. Där kan man hitta allt man behöver för att sticka och virka mönster man blir intresserad av. Man kan köpa och sälja mönster på sajten. För närvarande har Lilja ett mönster till en mössa i spets- och flätmönster med matchande band som går bra åt på nätet.

En dröm går i uppfyllelse

Första gången var Lilja lucia i förskolan i Lagstad då uppdraget lottades ut, på fjärde klass var hon med om luciavalet och blev tärna. I sin scoutpatrull har hon lussat ett par gånger och band då själv kronan av lingonris hon plockat.
- Glöden inom mig tändes nog när min syster Elli var Esbo Lucia år 2001, säger Lilja. Jag var då 9 år och spelade med i orkestern i Esbo domkyrka och såg henne skrida in med sina tärnor och det gjorde ett outplånligt intryck på mig, säger Lilja.  För Lilja var det här med att få bli lucia någonting som hon inte ens hade vågat tänka på, men så blev de innersta förhoppningarna verklighet. Hennes syster Elli anmälde henne år 2012 till Finlands Lucia och hon blev utvald som en av de 10. Även om Lilja inte blev vald, tog hon initiativ till att få medverka i luciakören och fick på det sättet vara med om storartade upplevelser. Själv har Lilja varit tärna för Esbo Luciorna Aurora Djupsjöbacka år 2011 och Ida Rekonen 2012.


Digert program väntar

Lilja kröns till Esbos 34:e Lucia söndag 8 december vid en familjefest i Alberga kyrka kl. 16. Hon kommer att krönas av Barbro Högström, utbildningsdirektör vid Esbo stad. Festen i Alberga kyrka är fylld av sång och musik och medverkar gör naturligtvis också Esbo Lucia 2012, Ida Rekonen. Esbo Lucias program fram till den 20 december omfattar ca 30 uppdrag på sjukhus, åldringshem, servicehus, daghem och olika veteran- och pensionärssammankomster och julfester. Esbo Lucia medverkar också vid Musikinstitutet Kungsvägen julkonsert i Esbo domkyrka 14.12 kl. 16 och vid Manskören Manifestums konsert i Olars kyrka 17.12 kl. 19.30. Allmänheten kan också se och höra Esbo Lucia i Jorvs sjukhus 19.12 där luciaföljet alltid inleder sitt program i sjukhusets aula. Luciadagen 13.12 inleds programmet traditionellt med ett två timmar långt besök på Aurorahemmet.