Esbo Lucia 2012 - Ida Rekonen

Esbo Lucia år 2012 var 19-åriga Ida Rekonen, som studerar företagsekonomi vid Arcada i Helsingfors. Ida har varit elev vid Musikinstitutet Kungsvägen sedan år 2000, hon spelar violin, har sjungit i kör och tar lektioner i solosång. Ida blev EBUF:s 33:e Lucia. Ida kröntes till sitt värv som Esbo Lucia av Esbo stads bildningsdirektör Sampo Suihko söndag 9.12 under den familjefest som arrangerades i Lagstads skola, i Esbo centrum. Valet av Esbo Lucia förrättas årligen av styrelsen för Esbobygdens ungdomsförbund.

Kröningsfesten för Esbo Lucia har traditionellt karaktären av familjefest och för arrangemangen i år svarade EBUF till sammans med medlemsföreningen Esbo Västra Uf från Köklax.  Årets kröningsfest var mycket musikbetonad – och också publiken fick ha en aktiv roll och sjunga med av hjärtans lust. I programmet medverkade Benny Törnroos och Kaarle Mannila, Esbo Lucia 2011 Aurora Djupsjöbacka, musiklekbarn med sin lärare Kerstin Borg samt övriga elever från Musikinstitutet Kungsvägen, deltagarna från Finlands Svenska Ungdomsförbunds MGP-tävling 2012; Maja Mannila samt Pop-SELLA feat.Ode samt den spelande och sjungande familjen Almark-Mannila. Paustrakteringens frivilliga avgift blev grundplåten för luciainsamlingen i Esbo som år 2012 går till förmån för barnen på Jorvs sjukhus.

Esbo Lucia och hennes tärnor gjorde under årets 12 dagar långa luciasäsong 30 besök på servicehus, daghem, sjukhus och åldringshem och man besökte också handikappade, pensionärs-, församlings- och veteranjulfester. Esbo Lucia medverkade vid Musikinstitutet Kungsvägens julkonsert i Esbo domkyrka lördag 15.12 samt vid Manskören Manifestums julkonsert samma kväll i Olars kyrka och vid pensionärskören Furornas julkonsert i Olars kyrka onsdag 19.12.

 

LUCIAINSAMLINGEN

Varje år arrangerar EBUF en luciainsamling i samband med firandet av Esbo Lucia. Varje år går pengarna till något behjärtansvärt ändamål i vårt samhälle. År 2012 gjordes insamlingen till förmånför barnpatienterna på Jorv sjukhus olika avdelningar., som kommer att få svenska böcker och spel!