Kontaktuppgifter:

EBUF:s kansli
Karaängsvägen 4 B (Karamalmen)
02610 Esbo

EBUF:s kontonummer: Aktia IBAN FI02 4055 2910 0003 24

Martina Gardberg,
verksamhetsledare
tfn  050 406 4244, martina.gardberg(at)ebuf.org

 

Lägerledare

Under lägertiden 8.30-16.30 nås
lägerledarna på tfn 050 449 9430