EBUF:s medlemsföreningar är nio till antalet. Sju av dem har egna föreningshus, de två övriga jobbar i olika skolors utrymmen i Esbo.

 

Esbo västra ungdomsförening  
EVUF
Valhalla i Köklax, Valhallavägen 14 (tidigare: Vasagränden 7)
02780 ESBO
 

Mattbynejdens ungdomsförening
MNUF
Mattlidens skolcentrum

 

 

Fallåker ungdomsförening
FUF
Fallåker, Bemböle
Fallåker 18
02740 ESBO

 

Skärgårdens Vänner i Esbo  SViE
Vikingaborg, Sommarövägen 8 02380 ESBO

 

Föreningen för Nytta och Nöje i Noux
NNN
Stenhalla i Brobacka, Noux, Herrbackavägen 5
02820 ESBO

Uf Södrik Svenskar
SöSv
skolor i Södrik och Esbo centrum
Lekskolan Sockan

 

Gammelgård ungdoms- och allmogeförening 
GUAF
Carlberg i Gammelgård, Ungdomsvägen 10
02920 ESBO

 

Logen i Gröndal Uf
Logen
Logen i Gröndal, Åbovägen 100 02710 ESBO

 

 

Hembygdens Vänner i Alberga 
HVA
Thorstorp i Alberga,
Gamla Landsvägen 12
02650 ESBO