Myrstacken fyllde 20 år hösten 2017!

MYRSTACKEN är en annonsspalt i Hufvudstadsbladet som publiceras om onsdagar på kultursidorna, ca 30-35 gånger per år.

Myrstacken har fungerat sedan hösten 1997. Initiativet togs av EBUF, Musikinstitutet Kungsvägen och Esbo svenska församling eftersom dessa organisationer var oroade över den mycket bristfälliga bevakningen av sådan verksamhet som bedrivs av svenskspråkiga organisationer i huvudstadsregionen, från Kyrkslätt i väster till Sibbo i öst. Tanken var att få mer redaktionellt utrymme, men förhandlingarna ledde istället till ett annonssamarbete, som sedan dess koordinerats av EBUF.

Bokningar av annonsutrymme för följande år görs föregående år i december via EBUF. I mån av möjlighet kan annonser också emottas under pågående period. Kontakta EBUF/Martina.

Om din organisation/förening vill vara med och informera i Myrstacken, med t ex programinfo, kallelser till årsmöten etc, så kontakta EBUF:s verksamhetsledare Martina Gardberg, 050 406 4244, så får du mer information.