2016

30.05.2017 kl. 16:25

 

Esbo Lucia 2016 är vald!  

Styrelsen för EBUF har valt årets Esbo Lucia - den 37:e genom tiderna.
Kröningsfest blir det lördag 10.12 i Mattlidens skola.

Läs mera här!


EBUF jubilerade med hela Nyland 8.10.2016

Esbobygdens ungdomsförbund firade sina 110 år på lördag 8 oktober i Othallen i Otnäs, Esbo. I mottagningen i Aalto-salen deltog ett 100-tal personer och på kvällsfesten som firades i samarbete med NSU på den Nyländska Aftongalan deltog hela 449 personer!

Under mottagningen blickade f.d. EBUF-ordföranden Henry Rask bakåt till tiderna för förbundets grundande och ungdomsföreningarnas starka etableringsvåg år 1906 fram till dagens anpassade situation i landets näststörsta stad.

Vårt eget musikinstitut, Musikinstitutet Kungsvägen uppvaktade med programinslag framförda av unga, imponerande sång- och musikerbegåvningar. Som avrundning på mottagningen utdelades närmare 60 utmärkelser till enskilda uf-aktivister, närstående föreningar och övriga samarbetsparter som med sitt inspirerande arbete har förstärkt uf-rörelsen i Esbo.

Ett stort och varmt tack till alla er som deltog i uppvaktningen eller som sänt förbundet sin hälsning inför jubileet! TACK likaså för de bidrag som börjat strömma in till förmån för förbundets följande stora projekt under år 2017 - förnyandet av Finns sommarteaters faciliteter.

EBUF/ Iwe Ekström 10.10.2016

 
Martina Gardberg