2014

03.11.2016 kl. 12:02

Anna-Elina vår Esbo Lucia 2014

Styrelsen för Esbobygdens ungdomsförbund utsåg på sitt möte 30 oktober Esbo Lucia 2014, den 35:e i ordningen. Hon heter i år Anna-Elina Norjanen, är 18 år, hemma i Esbo och abiturient vid Sibelius-gymnasiet i Helsingfors. Anna-Elina är elev vid Musikinstitutet Kungsvägen i Esbo där hon sedan i höstas tar solosångslektioner. Hon är sedan många år medlem i Tapiolakören i Esbo.

Anna-Elina kommer att krönas till sitt värv på familjefesten i Karamalmens skola, söndagen den 7 december kl. 16. Hon kröns av Susanna Tommila, kulturdirektör i Esbo stad. Efter kröningsfesten väntar ett digert program med sammanlagt 29 uppträdanden under två veckors tid. Det blir framträdanden i större och mindre besättningar, både på stora konserter, på sjukhus, åldringshem, servicehus, daghem och pensionärsjulfester.

Årets Lucia-följe instuderas av Maria Sjöroos. Luciakören, som välkomnar både flickor som pojkar, övar i Mattlidens skolas musiksal på onsdagar. Om du vill du vara med om oförglömliga stunder och glädja en massa människor, så kan du fram till 4.11 ta kontakt med Iwe Ekström, Luciamamma i Esbo, per tfn 040 510 3345.


Maria Sjöroos fortsätter leda EBUF

Dipl.ing. Maria Sjöroos fortsätter år 2015 som ordförande för Esbobygdens ungdomsförbund (EBUF). Det här blir hennes fjärde år som ledare för UF-rörelsen i Esbo som omfattar drygt 2 300 medlemmar i nio ungdomsföreningar med bl.a. sju fina gamla föreningshus och en omfattande verksamhet.

Årsmötet som samlade 20 personer på Thorstorp i Alberga gästades av informatören och företagaren Karin Lindroos som gav deltagarna sin syn på engagemang, glädje och inspiration i föreningsarbetet. Mötet godkände enhälligt verksamhetsplaner och budgeter för såväl ”moderorganisationen” EBUF som 40-års firande Musikinstitutet Kungsvägen.

EBUF:s styrelse består år 2015 vid sidan av ordförande Maria Sjöroos, av följande uf-människor; Richard Sederholm (Johanna Kattelus) Gammelgård ungdoms- och allmogeförening, Maria Enoksson (Olle Grenman) Fallåker uf, Emilia Kellokoski (ersättaren utses senare) Uf Södrik Svenskar, Bob Johansson (Björn Almark) Logen i Gröndal Uf, Karen Granvik (Robert Björksten) Mattbynejdens uf, Siv Lindfors Skärgårdens Vänner i Esbo (Gunilla Bäckman) Föreningen för Nytta och Nöje i Noux, Henrik Räihä (Leif Österberg) Hembygdens Vänner i Alberga samt Marina Bäckström (Christel Nordlund) Esbo västra uf. Den nya styrelsen sammanträder i januari medan den sittande styrelsen avslutar årets arbete 13 november med att bl.a. välja pjäs för Finns sommarteaters spelsäsong 2015.

 

Lagen från EBUF tog hem rubbet i FRÅGESPORTSFINALEN i Esbo!

NSU:s frågesportsfinal hölls söndag 26.10.2014 i Lagstads skola i Esbo centrum med 10 deltagande knattelag, 10 juniorlag och 9 lag i allmänna klassen.

Segern i knatteklassen kneps av laget från Hembygdens Vänner i Alberga medan laget från Gammelgård ungdoms- och allmogeförening tog segren i juniorklassen och i allmänna klassen blev det Lag 2 från Föreningen för Nytta och Nöje i Noux som var årets skarpaste. Senaste år segrade föreningens Lag 1.

De omväxlande och roliga frågorna hade som tidigare år skapats av Hanna Johansson och för inspirerande musikinslag medverkade i år Hannes Backström och hans band!

Totalt följde ett 20 tal personer i publiken med tävlingarna så Lagstads skola fylldes den här söndagen av ca 130 UF-människors spända förväntan och glada tillrop.

Tack till alla deltagare och arrangörerna med NNN:s Gunilla och Kaj Bäckman i spetsen.! Från NSU  medverkade Putte Isaksson, Victor Bäck, Tove Monnberg och Hanna Johansson och från EBUF Maria och Joakim Sjöroos samt Carola Blom och Iwe Ekström.

Här intill bilder på de segrande lagen! Mer info på NSU:s hemsida från och med 27.10!

Iwe 26.10.2014

 

Föreningsfestivalen 2014 lyckades väl i Esbo. Sammanlagt över 500 människor besökte de evenemang som ordnades.

EBUF och de 9 svenska ungdoms-föreningarna i Esbo deltog i årets festival med projektet EBUF LIVE!


PROGRAMMET under EBUF LIVE!

SÖNDAG 5.10 - Tjuvstart!
 HÖSTLOPPIS kl. 12­­–14 i Ladan på Sommaröarna i Esbo, Sommarövägen mittemot Skatavägens avtag.

Arr: Skärgårdens Vänner i Esbo rf.

MÅNDAG 6.10
FAMILJECAFÉ för mammor, pappor och barn kl. 9.30­­–11.30 i uf-huset Thorstorp, Gamla Landsvägen 12 i Alberga, Esbo.
Arr: Folkhälsan i Alberga rf i samarbete med Hembygdens Vänner i Alberga rf

JUNIORFOLKDANSEN hade öppet hus i uf-huset Fallåker kl. 17.45­­–18.30, Fallåker 18, Bemböle, Esbo.
Arr: Fallåker ungdomsförening rf / Juniorfolkdansarna

HOBBYKLUBBENS 40-ÅRS KALAS kl. 18.00­­–19.30 i Mattidens skola, Mattliden 1, Esbo.
Arr: Mattbynejdens ungdomsförening rf

Öppet hus med PINGIS kl. 18­­–20 i uf-huset Valhalla i Köklax, Valhallavägen 14, Esbo.
Arr: Esbo västra ungdomsförening rf

TISDAG 7.10
Lekskolan Sockans barn och personal åker på MULLEUTFÄRD till uf huset Stenhalla i Noux.
Arr: Södrik Svenskar rf i samarbete med Föreningen för Nytta och Nöje i Noux rf.

ONSDAG 8.10
LEKFULLT SPORTJIPPO för hela familjen med det glada sählygänget HVA Cottletts kl. 19.30­­–20.30 i Boställsskolans gymnastiksal, Mäkkylägränden 3 A, Alberga, Esbo.
Arr: Hembygdens Vänner i Alberga rf

TORSDAG 9.10
Öppet hus i uf-huset Carlberg i Gammelgård kl. 18­­–21, Ungdomsvägen 10, Esbo. TRADITIONELL LJUSSTÖPNING.
Arr: Gammelgård ungdoms- och allmogeförening rf

Öppen TEATERREPETITION kl. 18­­–20 i uf-huset Fallåker uf, Fallåker 18 i Bemböle, Esbo. Pjäsen "Liket som visste för mycket" har premiär 14.11.2014!
Arr: Fallåker Ungdomsförening rf

FREDAG 10.10

RÖRLIGA SDMARBETSÖVNINGAR  kl. 9-11.30 för åk 6 i Karamalmens skola med vuxenstuderande vid Axxells ungdoms- och fritidsledarlinje som ledare. EXTRA INSATT PROGRAM!

JAZZKONSERT ”Heaven / When I leave the Earth behind” med himmelska förtecken kl. 19 i uf-huset Logen i Gröndal, Åbovägen 100, Esbo.
Arr: Logen i Gröndal Uf

LÖRDAG 11.10
BARNKALAS kl. 14-16
med roligt lördagsprogram för hela familjen på Valhalla i Köklax, Valhallavägen 14,
Arr: Esbo västra ungdomsförening rf i samarbete med Esbobygdens ungdomsförbund rf

SÖNDAG 12.10
EBUF LIVE! avslutades med en skön 7 km lång NATURVANDRING i Solvalla under Esbo IF:s Solvalla vandring. .

Martina Gardberg